Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / На 18 февруари започва приемът на документи за Кандидатстудентска кампания 2013/2014

   
На 18 февруари започва приемът на документи за Кандидатстудентска кампания 2013/2014

Всички срокове, промени и нови специалности бяха обявени днес на официална пресконференция в Зала 1 на Ректората от доц. д-р Милена Стефанова, заместник-ректор по учебната дейност на ОКС Бакалавър и ОКС Магистър.

За учебната 2013/2014 година Университетът организира две кандидатстудентски изпитни сесии.

І. Изпити

Първата кандидатстудентска изпитна сесия стартира на 17 март с изпит по журналистика (писмен), а втората – на 1 юни, когато ще се проведат изпити по история на България, физика и италиански език.

1. Срокове за подаване на заявления за явяване на кандидатстудентските изпити:

 • Първа сесия – 18.02.2013 г. до 08.03.2013 г.;
 • Втора сесия – до 23.05.2013 г.

всеки работен ден от 9,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 часа.

2. Начини / места за подаване на документите за кандидатстудентски изпити:

 • Документи за двете сесии се подават в сектор „Прием“, който се намира в Информационния център на Ректората; документи могат да се подават и в офисите на фирми в страната.
 • Необходими документи: лична карта; квитанция за платена такса.

При регистрацията не е необходима диплома за средно образование.

3. Такси за изпити – размер и къде се плащат:

Таксата за участие в кандидатстудентските изпитни сесии е в размер на 30 лв. за изпит. Таксата може да се заплати:

 • в касите на Ректората;
 • по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на СУ „Св. Климент Охридски“.

ІІ. Документи за класиране

1. Срокове: 24 юни до 06 юли 2013 г. (без неделните дни). Процедурата по регистриране за класирането е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета;

2. Начини / места за подаване на документите:

 • Кандидат-студентите подават документи за класиране и валидират информацията от кандидатстудентския си статус лично или чрез други лица в Информационния център на Ректората;
 • До 04 юли 2013 г. могат да се подават документи за класиране и в офисите на фирми в страната;
 • Документи за класиране: диплома за средно образование – оригинал и ксерокопие; квитанция за платена такса.

3. Такси

Таксата за участие в класирането е в размер на 30 лв. Таксата може да се заплати:

 • в касите на Ректората;
 • по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на СУ „Св. Климент Охридски“.

ІІІ. Етапи на класиране

 • 16 юли 2013 г. - първи етап на класирането.
 • от 17 юли до 19 юли 2013 г. включително - записване или потвърждаване от първия етап на класирането на новоприети студенти;
 • 23 юли 2013 г. - втори етап на класирането. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон и некласираните кандидат-студенти;
 • от 24 до 26 юли 2013 г. вкл. - потвърждаване или записване на класиралите се от втория етап кандидати;
 • 30 юли 2013 г. - трети етап на класирането;
 • от 31 юли до 2 август 2013 г. вкл. - записване. Резултатите от това класиране са окончателни.

ІV. Новости

 1. Нова специалност във ФКНФ - „Южна, Източна и Югоизточна Азия“, с която специалностите в Университета стават 102. За прием в тази специалност кандидат-студентите полагат изпит по Английски език, с коефициент 3 или ползват оценката от матурата по Английски език с коефициент 2. В балообразуването участва оценката от дипломата за средно образование по чужд език (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка).
 2. Специалност Немска филология с ново наименование – Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“.
 3. Нов формат на изпита по география – тест със 100 въпроса от затворен тип. Ново балообразуване за специалността Изобразително изкуство – изпит-събеседване или оценки от ДЗИ.
 4. Биологически факултет – за всички специалности приемът е с изпит по биология или матура по биология и здравно образование с еднакъв коефициент 3.
 5. Физически факултет – за всички специалности може да се кандидатства и с оценките от кандидатстудентски изпит по химия или оценката от ДЗИ по химия и опазване на околната среда.

V. Специалности, които не признават оценки от ДЗИ:

 1. Право.
 2. Медицина.
 3. Фармация.
 4. Балканистика.
 5. Археология.
 6. Журналистика.
 7. Връзки с обществеността.
 8. Книгоиздаване.

По време на пресконференцията беше обявен и течащият вече летен прием на студенти в ОКС Магистър за учебната 2012/2013 година. Повече информация за магистърските програми можете да намерите тук:

Кандидатмагистърска кампания 2012/2013

Коментари

Влез, за да коментираш.