Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Васил Георгиев Стойнов, Юридически факултет

Нова конферентна зала (Огледална зала) на СУ, Ректорат - Северно крило

Публичната защита ще се проведе на 13.06.2023 г., от 17 ч., в Нова конферентна зала (Огледална зала) на СУ „Св. Кл. Охридски“, Ректорат - Северно крило.

Председател на научното жури: проф. д-р Емилия Панайотова

Научен ръководител: проф. дюн Цветан Сивков

 

Автореферат_Административноправен режим на държавните помощи в българския енергиен сектор_Стойнов

 

Рецензии:

- проф. д-р Емилия Панайотова

- доц. д-р Константин Пехливанов

 

Становища:

- проф. дюн Цветан Сивков

- проф. д-р Дарина Зиновиева

- доц. д-р Гинка Симеонова