Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Руси Викторов Алексиев, Юридически факултет

Читалнята на Библиотеката на Юридическия факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“ – Ректорат, Северно крило

Публичната защита ще се проведе на 20.06.2023 г. с начален час 17.00 ч. в Читалнята на Библиотеката на Юридическия факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“ – Ректорат, Северно крило

 

Председател на научното жури: проф. дюн Георги Митов

 

Материали:

 

Автореферат.

 

Рецензии:

- доц. д-р Николета Кузманова

- доц. д-р Иван Видолов

 

Становища:

- проф. дюн Георги Митов

- проф. дюн Маргарита Чинова

- проф. д-р Румен Владимиров