Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мартин Ангелов Бъбаров, Юридически факултет

Нова конферентна зала (Огледална зала) на СУ „Св. Кл. Охридски“, Ректорат - Северно крило.

Председател на научното жури: доц. д-р Христо Христев

 

Научен ръководител: доц. д-р Анета Антонова

 

Автореферат_Бъбаров

 

Рецензии:

 

- доц. д-р Христо Христев

 

- проф. дюн Живко Драганов

 

 

 

Становища:

 

- доц. д-р Юлия Захариева

 

- доц. д-р Анета Антонова

 

- доц. д-р Захари Торманов