Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Защити на магистърски тези - ноември 2015 г.

   

23.10.2015

Защити на магистърски тези ноември 2015 г.

 

Получаване на заявление за защита на магистърска теза и извлечение с оценки и кредити /академична справка/ през ноември 2015 от инспектор – магистри - кабинет 401:

27, 28, 29 октомври 2015 г. 9,00 - 11,00 /15,00 - 17,00.

03, 04, 05, ноември 2015 г. 9,00 - 11,00 / 15,00 - 17,30

 

Предаване на магистърски тези за ноември защита 2015 г. по катедри:

 

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА"

Макроикономика; Икономика на фирмата

гл.ас. д-р Роска Русинова каб. 503

29 октомври 2015 (четвъртък) от17.30 до 18.00 ч.

10 ноември 2015 (вторник) от 14.00 до 16.00 ч.

Защита на магистърски тези 26 ноември 2015 г. (четвъртък) – 9,00 ч. в Стопански факултет, зала 420

 

КАТЕДРА "ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО”

Счетоводство и контрол

Гл.ас д-р Илияна Анкова. каб. 101

02 ноември 2015 г. (понеделник) от 16.00 – 18.00 часа

06 ноември 2015 г. (петък) от 17.00 – 19.00 часа

Финанси и банково дело

Гл.ас. д-р Б. Банов

03 ноември 2015 г. (вторник) от 17.00 – 19.00 часа 126 каб.

Защита на магистърски тези – 19 ноември 2015 г. (четвъртък) от 9,00ч. в Стопански факултет, зала 420

 

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛИ"

Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги; Икономика и мениджмънт на науката, образованието и иновациите; Икономика и управление на публичния сектор; Икономика и управление на сгради и съоръжения; Икономика и мениджмънт на туризма на историческото наследство;Икономика и управление на туризма; Икономика и управление на аграрния сектор

ас. Атанас Георгиев каб. 122

29 октомври 2015 г.(четвъртък) – 16,30 -19, 30 ч., стая 122

04 ноември 2015 г. (сряда) - 16,30 -19 30 ч.,., стая 122

Защита на магистърски тези на 24 ноември (вторник) 2015 г. - 9,00 ч в Стопански факултет, зали 400 и 524

 

КАТЕДРА "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ"

Бизнес администрация-Стратегическо управление; Бизнес администрация-Развитие на човешките ресурси; Бизнес администрация-Икономика и управление на здравеопазването

ас. Иванка Михайлова каб. 326

27 октомври 2015 г.(вторник) от 12,00 до 14,00 ч.

03 ноември 2015 г. (вторник) от 13,00 до15,00 ч.

Защита на магистърски тези – 27 ноември 2015г. (петък) – 9,00 ч. в Стопански факултет, зали 400, 420 и 416.

 

КАТЕДРА "СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ”

Статистика, иконометрия и актюерство, Управленски информационни системи,

 

ас. Джеймс Осонду - каб. 515

 

02 ноември 2015 г.(понеделник) от 12,00 до 14,00 ч.

 

03 ноември 2015 г. (вторник) от 17,00 до19,00 ч.

 

Защита на магистърски тези – 23 ноември 2015г. (понеделник) – 9,00 ч. в Стопански факултет, зала 304.