Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Защити на магистърски тези - февруари 2016 г.

   

22.01.2016

 

Защити на магистърски тези - февруари 2016 г.

Получаване на заявление за защита на магистърска теза и извлечение с оценки и кредити /академична справка/ от инспектор – магистри - кабинет 401:

26 до 28 януари 2016 г. 9,00 - 11,00 / 16,00 - 18,00

02 до 04 февруари 2016 г. 9,00 - 11,00 / 16,00 - 18,00

Предаване на магистърски тези за защита - февруари 2016 г. по катедри:

 

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА"

Приложна икономика: Макроикономика; Икономика на фирмата

Предаване на магистърски тези: гл.ас. д-р Роска Русинова каб. 503

4 февруари (четвъртък) от 16.00 до 17.00 ч.

8 февруари (понеделник) от 17.00 до 18.30 ч.
Защита на магистърски тези 26 февруари 2016 г. (петък ) – 9,00 ч. в Стопански факултет

 

КАТЕДРА "СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ”

Статистика, иконометрия и актюерство, Актюерство и управление на риска, Статистика и финансова иконометрия,

Управленски информационни системи

Предаване на магистърски тези - ас. Джеймс Осонду - каб. 515

15 февруари (понеделник) от 12.00 до 14.00 ч.

16 февруари (вторник) от 17,00 до 19.00 ч

Защита на магистърски тези 29 февруари 2016 г. (понеделник) – 9,00 ч.

в Стопански факултет

 

КАТЕДРА "ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО”

Предаване на магистърски тези :

Счетоводство и контрол, Счетоводство и одит

гл.ас д-р И. Анкова каб. 101

09 февруари (вторник) от 17,00 - 19,00 ч.

11 февруари (четвъртък) от 17,00 - 19,00 ч.

Финанси и банково дело

гл.ас. д-р Б. Банов каб.126

10 февруари (сряда) от 17,00 - 19,00 ч.

Защита на магистърски тези – 25 февруари 2016г. (четвъртък) от 9,00ч. в Стопански факултет

 

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛИ"

Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги; Икономика и мениджмънт на науката, образованието и иновациите; Икономика и управление на публичния сектор; Икономика и управление на сгради и съоръжения; Икономика и мениджмънт на туризма на историческото наследство; Управление на иновациите в публичния сектор; Бизнес администрация-Икономика и управление на здравеопазването

Предаване на магистърски тези ас. Атанас Георгиев каб. 122

4 февруари (четвъртък) от 16.30 до 18.30

8 февруари (понеделник) от 16.30 до 18.30
Защита на магистърски тези на 25 февруари 2016 г. (четвъртък) - 9,00 ч в Стопански факултет

 

КАТЕДРА "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ"

Бизнес администрация-Стратегическо управление;

Бизнес администрация-Развитие на човешките ресурси

Предаване на магистърски тези ас. Иванка Михайлова каб. 326

29 януари (петък), 9,30 – 11,30 часа

2 февруари (вторник), 9,30 – 11,30 часа

Защита на магистърски тези – 26 февруари (петък) 2016 г. – 9,00 ч. в Стопански факултет