Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Задължително попълване на електронни анкетни карти за качеството на учебния процес и административното обслужване

   

25.01.2016

За първа година в Стопанския факултет редовното проучване на студентското мнение за качеството на образователния процес в отделните дисциплини, както и на административното обслужване се провежда електронно в системата E-Learn.

http://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=348

Задължително е попълването на електронните анкетни карти за оценка на административните услуги и най-малко за три от изучаваните от Вас дисциплини!

Записването за летен семестър е възможно само след автоматично потвърждение за получени отговори в електронната система.
Анкетите ще бъдат отворени за попълване от 23 януари до 21 февруари 2016 г.