Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Разпис на лекциите в магистърските програми през летния семестър на уч. 2015-2016 г.

   

19.02.2016

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ,
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2015-2016 Г.

 

Възможни са промени в разписа на учебните занятия за летния семестър , които своевременно ще бъдат отразявани на сайта на факултета. Моля, следете информацията на сайта.

В А Ж Н О за студентите от магистърската програма

Финансов мениджмънт – на английски език

От 19.04.1916 г. до 23.04.2016 г. ще се проведат лекции по Връзка банка-предприятие при д-р Винсент Маймо – гост - преподавател от университета Бордо 4 , както следва:

19.04. вторник 18.00 – 21.30 зала 416

20.04. сряда 18.00 – 21.30 зала 416

21.04. четвъртък 18.00 – 21.30 зала 416

22.04. петък 18.00 – 21.30 зала 416

23.04. събота 09.00 - 14.00 зала 416

 

Инспектор „Учебна дейност”

Важно за студентите от МП Управленски информационни системи /втори семестър специалисти и четвърти семестър неспециалисти/ : Упражненията по Бизнес телекомуникации при ас. Зорница Якова ще се проведат според следния график:

Дата Час от Час до Зала
03 април 10:00 17:30 014, ФМИ
23 април 13:00 19:00 блок2, зала ЦТИО
24 април 10:00 17:30 блок2, зала ЦТИО
28 май 13:00 19:00 Допълнително ще бъде обявена зала
29 май 10:00 17:30 Допълнително ще бъде обявена зала
4 юни 13:00 19:00 Допълнително ще бъде обявена зала
5 юни 10:00 14:30 Допълнително ще бъде обявена зала

ВАЖНО за студентите от МП Управленски информационни системи /втори семестър специалисти и четвърти семестър неспециалисти/:

На 19.03. и 26.03. от 13.00 до 18.00 ч. в зала 307 и на 20.03 и 27.03 от 10 до 18 часа в зала 307 ще се проведат лекции по Бизнес телекомуникации при доц. д-р Ел. Стефанова.

Инспектор Учебна дейност

С решение на Факултетен съвет от 14.04.2009 г. студентите магистранти в Стопански факултет могат да посочват като изборни дисциплини всички предмети, предлагани в магистърските програми на факултета (изборни или задължителни за останалите специалности).

 

Магистърски програми по Икономика за ИКОНОМИСТИ

 

Финансов мениджмънт на английски език
Директор: доц. д-р Марселен Йовоган

 

Счетоводство и одит
Директор: доц. д-р Елеонора Станчева

 

Финанси и банково дело
Директор: проф. д-р Мария Видолова

 

Приложна икономика:
Директор: доц. д-р Тодор Попов

Специализация Макроикономика

Специализация Икономика на фирмата

 

Статистика, иконометрия и актюерство:
Директор: доц. д-р Боян Ломев

Специализация Статистика и финансова иконометрия

Специализация Актюерство и управление на риска

 

Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги:
Директор: проф. д.ик.н. Г. Чобанов, Николай Минков

Специализация Енергийни пазари и услуги

Специализация Фасилити мениджмънт

Специализация Логистика и вериги за доставка

 

 

Магистърски програми по Икономика за НЕИКОНОМИСТИ

 

Приложна икономика - II семестър

Статистика, иконометрия и актюерство - II семестър

Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги - II семестър

 

IV СЕМЕСТЪР:

Статистика, иконометрия и актюерство:

Специализация Статистика и финансова иконометрия

Специализация Актюерство и управление на риска

Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги:

Специализация Енергийни пазари и услуги

Специализация Фасилити мениджмънт

Специализация Логистика и вериги за доставка

 

Магистърски програми по Икономика за професионални бакалаври

II семестър на подготвителната година

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

 

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ - МОДУЛИ:

Бизнес администрация – Модул Стратегическо развитие
Директор: доц. д-р Мирослава Христова

Бизнес администрация – Модул Развитие на човешкия капитал
Директор: проф. д.ик.н Желю Владимиров

Бизнес администрация – Модул Маркетинг
Директор: проф. д-р Невяна Кръстева

 

Икономика и управление на туризма:
Директор: доц. д-р Соня Милева

Специализация Икономика и управление на туризма

 

Управление на иновациите в публичния сектор:

Директор: доц. д-р Александър Николов

Специализация Управление на иновациите в държавното и общинско управление

Специализация Икономика и управление на иновациите, изследванията и висшето образование

 

Управленски информационни системи
Директор: доц. д-р Красимира Швертнер

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ ПО:

(II СЕМЕСТЪР)

„БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ”
„БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
„ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА”
„УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР”
"УПРАВЛЕНСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ"

 

(IV СЕМЕСТЪР)

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ - МОДУЛИ:

Бизнес администрация – Модул Стратегическо развитие

Бизнес администрация – Модул Развитие на човешкия капитал

Бизнес администрация – Модул Маркетинг

 

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА

Специализация Икономика и управление на туризма

 

Икономика и управление на публичния сектор:

Специализация Управление на иновациите в държавното и общинско управление

Специализация Икономика и управление на иновациите, изследванията и висшето образование

 

Управленски информационни системи
Директор: доц. д-р Красимира Швертнер

 

Магистърски програми за професионални бакалаври по Стопанско управление

II семестър на подготвителната година