Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / На вниманието на студентите от магистърската програма „Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги": избор на специализация

   

20.01.2016

Уважаеми колеги,

Съгласно учебните планове на Вашата магистърска програма в рамките на втория семестър трябва да преминете през ПРОФИЛИРАЩО ОБУЧЕНИЕ в различни специализации.

За целта е нужно да попълните до 15 февруари 2016 г. заявка (doc), в която следва да посочите реда на желанията си за специализация и да я изпратите по email на адрес: ageorgiev@feb.uni-sofia.bg.

 

Можете да изберете измежду следните специализации:

1. Специализация „Енергийни пазари и услуги”

2. Специализация „Фасилити мениджмънт”

3. Специализация „Логистика и вериги за доставка”

 

Информацията относно профилиращите модули можете да намерите в учебния план на специалността.

Неподалите заявка колеги, както и подалите заявка след изтичането на този срок, ще бъдат класирани служебно.

Класирането ще бъде обявено на сайта на Стопански факултет не по-рано от 25 февруари 2016 г.

 

За допълнителни въпроси се обръщайте към ас. Атанас Георгиев на адрес ageorgiev@feb.uni-sofia.bg