Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / На вниманието на колегите магистранти от магистърската програма "Статистика, иконометрия и актюерство": избор на специализация

   

20.01.2016

 

НА ВНИМАНИЕТО НА КОЛЕГИТЕ МАГИСТРАНТИ ОТ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „СТАТИСТИКА, ИКОНОМЕТРИЯ И АКТЮЕРСТВО”

Уважаеми колеги,

Съгласно учебните планове на Вашата магистърска програма в рамките на втория семестър трябва да преминете през ПРОФИЛИРАЩО ОБУЧЕНИЕ в различни специализации.

За целта е нужно да попълните до 20 февруари 2016 г. заявка (doc), в която следва да посочите реда на желанията си за специализация и да я изпратите по email на адрес: josondu@yahoo.com

Можете да изберете измежду следните специализации:

1. Специализация “Статистика и финансова иконометрия”

2. Специализация “Актюерство и управление на риска”

Информацията относно профилиращите специализации можете да намерите в учебния план на специалността.

Неподалите заявка колеги, както и подалите заявка след изтичането на този срок, ще бъдат класирани служебно.

Класирането ще бъде обявено на сайта на Стопански факултет не по-рано от 29 февруари 2016 г.

За допълнителни въпроси се обръщайте към научния секретар на катедра Икономика гл. ас. Осонду на адрес josondu@yahoo.com