Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / График за провеждане на кампания за кандидатстване за "европейски стипендии"

   

02.11.2015

 

Г Р А Ф И К за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на учебната 2015/2016 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в СУ "Св. Климент Охридски"

ДЕЙНОСТ СРОК

 

Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии през интернет страницата на Проекта

 

 

22 октомври 2015 г.

 

Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи при инспектор „Студенти“ - кабинет 401

 

 

Икономика 26, 27, 28, 29 октомври 2015 г.

9, 10, ноември 2015 г.

 

Стопанско управление

3, 4, 5 ноември 2015 г.

11, 12, ноември 2015 г.

 

9:00-12:00 / 14:00-18:00

 

 

Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта

 

 

12 ноември 2015 г., четвъртък, 23:59 ч.

 

 

Край на подаване от студентите на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 12 ноември 2015 г.) и съпътстващите ги документи във висшите училища

 

 

Икономика

16 ноември 2015 г.

 

Стопанско управление

17 ноември 2015 г.

 

9:00-12:00 / 14:00-16:00