Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Гост-лектор д-р Агус Насан от Норвегия, 08.04.2016, 11.00-13.00 ч., зала 420, Стопански факултет

   

04.04.2016

 

Гостуващият лектор д-р Агус Насан по проект „Линейноквадратични диференциални игри и приложения“ ще изнесе цикъл лекции по следните теми:

1. Linear quadratic regulator of hyperbolic partial differential equations.
2. Boundary control of partial differential equations.

Д-р Агус Хасан от Норвежкия университет за наука и технологии (Трондхейм) е активен изследовател в областта на оптимизационното моделиране и неговите приложения в газовата индустрия.

Лекцията ще се проведе на 8 април 2016 г. от 11.00 до 13.00 часа в зала 420 на Стопански факултет.

Поканват се желаещите да посетят презентацията!

За допълнителна информация: проф. дмн Иван Иванов , i_ivanov@feb.uni-sofia.bg