Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Часове и зали за защитите на магистърски тези през февруари

   

23.02.2016

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

 

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА"

Приложна икономика: Макроикономика; Икономика на фирмата

Защита на магистърски тези 26 февруари 2016 г. (петък ) – 9,00 ч. в Стопански факултет, зала 306

 

КАТЕДРА "СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ”

Статистика, иконометрия и актюерство: Актюерство и управление на риска, Статистика и финансова иконометрия, Управленски информационни системи

Защита на магистърски тези 29 февруари 2016 г. (понеделник) – 9,00 ч.

в Стопански факултет, зала 420

 

КАТЕДРА "ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО”

Счетоводство и контрол и Финанси и банково дело

Защита на магистърски тези – 25 февруари 2016г. (четвъртък) от 9,00ч. в Стопански факултет, зала 304

 

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛИ"

Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги; Икономика и мениджмънт на науката, образованието и иновациите; Икономика и управление на публичния сектор; Икономика и управление на сгради и съоръжения; Икономика и мениджмънт на туризма на историческото наследство; Управление на иновациите в публичния сектор; Бизнес администрация-Икономика и управление на здравеопазването

Защита на магистърски тези на 25 февруари 2016 г. (четвъртък) - 9,00 ч в Стопански факултет, зала 524 и зала 300

 

КАТЕДРА "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ"

Бизнес администрация-Стратегическо управление;

Бизнес администрация-Развитие на човешките ресурси

Защита на магистърски тези – 26 февруари (петък) 2016 г. – 9,00 ч. в Стопански факултет, зала 416, зала 420 и зала 520