Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / ВАЖНО за студентите, приети в Стопанския факултет в първи курс през учебната 2017-2018, специалност Икономика и финанси и Стопанско управление: Увод в математиката

   

28.07.2017

 

През месец септември ще се проведе интензивен подготвителен цикъл лекции с хорариум 30 ч. „Увод в математиката”, който ще завърши с текуща оценка.

 

График за провеждане на курса:

1) Първи курс Икономика и финанси /приети с английски език/ и Икономика /френска програма/ , лектор - доц. д-р Румен Улучев. Курсът ще се проведе на 25, 26, 27, 28 и 29 септември от 09.00 ч. до 14.00 ч. в зала 200 в Стопанския факултет.

 

2) Първи курс Стопанско управление /приети с английски език/ и Стопанско управление /френска програма/ , лектор - доц. д-р Веселин Гушев. Курсът ще се проведе на 25, 26, 27, 28 и 29 септември от 09.00 ч. до 14.00 ч. в зала 300 в Стопанския факултет.

 

3) Първи курс Стопанско управление /немска програма/ , лектор - доц. д-р Иван Минчев. Курсът ще се проведе 25, 26, 27, 28 и 29 септември от 12.00 ч. до 18.00 ч. в зала 310 във Факултета по математика и информатика.

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

Студентите, които не са посочили при записването си втори чужд език за изучаване, задължително да го уточнят в отдел "Бакалаври" ( стая 100 ).