Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Стартира кампания по записване на избираеми дисциплини за ОКС „Бакалавър“ за летния семестър на учебната 2020/2021 г.

   

25.11.2020

 

Кампанията ще се проведе в един етап за периода 25 ноември – 13 декември при следните условия:

  1. Студентите задължително посочват в системата СУСИ само избираеми дисциплини съгласно изискванията на учебния си план за конкретната специалност и курс на обучение. Избираемите дисциплини "Социално предприемачество" и "Управление и унаследяване на семейна фирма" могат да се избират от студентите от трети и четвърти курс.
  2. Сформирането на група става при записали се минимум 6 студенти по всяка учебна дисциплина.
  3. Студентите задължително посочват в системата СУСИ минимум две резервни дисциплини, към които ще бъдат насочени при недостатъчен брой желаещи за провеждане на занятия по основните избрани дисциплини.
  4. Направеният избор от студентите не подлежи на преразглеждане по време на семестъра. Студентите, които през зимния семестър са избрали дисциплини с обучение през двата семестъра, продължават своето обучение и през настоящия семестър.
  5. За всички избираеми дисциплини в СУСИ е включена кратка анотация за съдържанието на курса, езика на провеждането му и изискванията на преподавателите. Оценяването по всички избираеми дисциплини е с текуща оценка.
  6. Факултативните учебни дисциплини се изучават по желание на студентите. Оценките от тях не се включват в общия успех, не формират допълнителни кредити и не могат да компенсират кредитите от задължителните и избираемите дисциплини.