Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Разпис на учебните занятия през зимния семестър на уч. 2017-2018 г. (бакалаври)

   

26.09.2017

 

Разпис на учебните занятия през зимния семестър на уч. 2017-2018 г. - бакалаври

 

Възможни са промени в разписа на учебните занятия за зимния семестър , които своевременно ще бъдат отразявани на сайта на факултета. Моля, следете информацията на сайта.

 

Икономика (и финанси) Стопанско управление
с английски език Френска програма с английски език Немска програма Френска програма
I курс - група 1, 2, 3 I курс I курс - групи 1, 2 и 3 I курс - групи 4 и 5 I курс
II курс - група 1 и 2 II курс II курс - групи 1, 2, 3 II курс - група 4 и 5 II курс
III курс - групи 1 и 2 III курс III курс - групи 1, 2, 3 III курс III курс
IV курс - групи 1 и 2 IV курс IV курс - групи 1, 2 IV курс IV курс

 

1/ Всички студенти от първи курс, избрали Испански като втори западен език (вкл. и тези, които не са изучавали езика) е необходимо да се явят на 05 октомври от 12 ч. в зала 300 за определяне на входно ниво.

2/ Всички студенти от първи курс, избрали Немски като втори западен език (вкл. и тези, които не са изучавали езика) е необходимо да се явят на 06 октомври от 13 ч. в зала 300 за определяне на входно ниво.

3/ На 05 октомври от 10 ч. студентите от първи курс, избрали да изучават руски език като втори чужд език, е необходимо да се явят в зала 411 за среща с преподавателя гл. ас. д-р Вл. Манчев.

 

ОКС Бакалавър, 4 курс , специалност „Икономика и финанси“:

Лекциите по „Анализ и прогнозиране на икономически времеви редове“ ще започнат на 26 октомври и ще се провеждат в четвъртък от 15.00 до 17.00 ч. в зала 200. Лекциите ще бъдат водени от доц. Цветан Игнатов на английски език. Допълнително ще бъде обявен график за упражненията по дисциплината, които също ще се провеждат на английски език.