Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Разпис на учебните занятия през летния семестър на уч. 2018-2019 г. (бакалаври)

   

15.02.2019

 

Разпис на учебните занятия през летния семестър на уч. 2018-2019 г. - бакалаври

 

Възможни са промени в разписа на учебните занятия за летния семестър , които своевременно ще бъдат отразявани на сайта на факултета. Моля, следете информацията на сайта.

 

Икономика (и финанси) Стопанско управление
с английски език Френска програма с английски език Немска програма Френска програма
I курс - група 1, 2, 3 и 4 I курс I курс - групи 1, 2 и 3 I курс - групи 4 и 5 I курс
II курс - група 1, 2, 3 и 4 II курс II курс - групи 1, 2, 3 II курс - група 5 и 6 II курс
III курс - групи 1 и 2 III курс III курс - групи 1, 2 и 3 III курс III курс
IV курс - групи 1 и 2 IV курс IV курс - групи 1, 2 и 3 IV курс IV курс
 1. Дисциплината "Вземане на решения при риск и неопределеност" на английски език е задължителна за английските групи на Стопанско управление, IV курс и се провежда в понеделник, 15:00 ч., зла 420.
 2. Вземане на решения при риск и неопределеност" на бългрски език , само за немските групи за Стопанско управление, IV курс се чете в сряда от 15:00 ч. в зала 304.
 3. Занятието по Руски език при доц. д-р Илка Бирова за III курс ще се провежда както е в разписа в понеделник от 10:00 до 12:00 ч. в зала 316.
 1. Дисциплината "Стопанска история" при ас. д-р Стойко Митов, която се чете в I курс, Икономика и финанси, англисйките групи ще се провежда вече в зала 400 вместо 110.
 1. Общоикономически английски език за Икономика и финанси I курс, английските групи ще се провежда по същото време във вторник 11:00-13:00 ч. - 4 гр. и 13:00-15:00 ч. - 1 гр., но в зала 401 при х.пр. М. Цанева.
 2. Дисциплината "Бизнес комуникации и връзки с обществеността", изборна, при проф. Мавродиева ще се провежда по същото време във вторник 14:00-16:00 ч., но в зала 300.
 1. Дисциплината "Писмени бизнес комуникации /на английски език/" ще се провежда от 19.03.2019 г. по същото време, обявено в разписа- вторник, 16:00-18:00 ч., зала 422.
 2. За студентите от англисйките групи на II курс Икономика и финанси и Стопанско управление: Занятията по "Немски език в деловото общуване" ще се провеждат в четвътък 12:00-13:30 ч., а Друг чужд език II - немски - в четвъртък, 13:30-16:00 ч. в кабинет 232 и двете дисциплини при доц. д-р Г. Павлова.
 1. Лекцията на доц. Ломев в четвъртък от 16:00 до 19:00 часа (Основи на иконометрията /на английски език/ л 3 курс СтУ) ще се провежда в зала 304 вместо в зала 420;
 2. Лекцията на доц. Нетов в четвъртък от 19:00 часа (FOREX, изб, доц.Нетов,х.ас.Д.Стоянов) ще се провежда в зала 304, вместо в зала 420.
 3. Занятията по Приложна статистиката /на френски език/, л, придоц.д-р Вера Ангелова, (избираем, задължителен за Лисанс), ще се провеждат в зала 418 във вторник от 10:00 ч. до 12:00 ч.

За студентите от пътви курс Стопанско управление - англисйките и немските групи:

С цел по -удобното протичане на занятието се формира още една група за избираемата дисциплина "Икономическа психология" при доц. д-р Анелия Петрова - Спасова в удобно за студентите от посочените групи време - вторник 13:00-15:00 ч. зала 524.

Занятието по Немски език - напреднали при доц. Г. Павлова в з. 232 ще се провежда в сряда в същия кабинет от 10:00-13:00 ч.

Съобщение за студентите бакалаври, III курс: Дисциплината "Международна валутна система", която е задължителна за Лисанс при гл. ас. д-р Г. Станоева, предстои да се провежда под формата на интензивен курс. Молим студентите да следят за датите на провеждането й на сайта на Стопански факултет.