Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Предварителни дати за някои изпити

   

29.05.2019

 

Обявени са предварителни дати за някои изпити или поставяне на финални оценки по някои от дисциплините:

 

27.05 - Испански език, III курс, 9:30-11:30 ч., зала 402, х. пр. Стефан Гроздев;

30.05. - Испански език, I курс, 14:15-16:15 ч., зала 411, х. пр, Стефан Гроздев;

31.05. - Моделиране на финансови процеси в startup фирми - избираем, 14:00 ч., зала 200, доц. д-р Боряна Богданова, гл. ас. д-р Милен Велушев;

01.06. - Основи на правото, I курс, 8:00 ч., зала 292, Ректорат, гл. ас. д-р М. Шамов;

03-07.06. - Испански език, х.пр. Д. Витанова;

04.06 - Търговско банкерство, 18:00 ч., зала 400, проф. д-р Мария Видолова.