Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІІ И ІV КУРС СПЕЦИАЛНОСТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”, КОИТО ВЕЧЕ СА ПРОВЕЛИ И ОТЧЕЛИ ПРАКТИЧЕСКОТО СИ ОБУЧЕНИЕ

   

10.01.2019

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІІ И ІV КУРС

 

СПЕЦИАЛНОСТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ” , КОИТО ВЕЧЕ СА ПРОВЕЛИ И ОТЧЕЛИ ПРАКТИЧЕСКОТО СИ ОБУЧЕНИЕ

 

Уважаеми колеги,

 

Поради промяна в изискванията по отношение на практическото обучение се налага вашите оценки, изразяващи се в „Зачита се“, задължително да бъдат трансформирани в цифрови оценки. Тези оценки ще бъдат отразени в изпитни протоколи и в системата СУСИ и ще участват във формирането на средната оценка от следването ви. Липсата на оценка се приравнява на невзет изпит с всички произтичащи от това последствия.

Ако вече сте провели своето практическо обучение, представили сте отчета си и сте получили заверка в книжката, моля, явете се на една от посочените дати, за да бъде направена корекцията и името ви да бъде вписано в изпитните протоколи.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕТЕ СТУДЕНТСКАТА СИ КНИЖКА!

 

График:

Доц. д-р Олимпия Ведър , кабинет 323:

  • 22 януари 2019 (вторник) – от 10 до 12 часа и от 13 до 14 часа.
  • 4 февруари 2019 (понеделник) – от 10 до 12 часа и от 13 до 14 часа.

 

Ас. д-р Иванка Михайлова , кабинет 326:

  • 16 януари 2019 (сряда) – от 13 до 15 часа;
  • 1 февруари 2019 (петък) – от 9 до 11 часа.