Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / На вниманието на студентите бакалаври, 3 курс, СУ и ИкФ

   

08.01.2019

 

На вниманието на студентите бакалаври, 3 курс, СУ и ИкФ,

студентите от МП Икономика и финанси (неспециалисти)

 

Електронен изпит по "Международна икономика"

16.02.2019 г. /събота/ - зала 002, 302, 303 и 308 - 10-11 часа - спец. Стопанско управление с английски език, 3 курс

16.02.2019 г. /събота/ - зала 002, 302, 303 и 308 - 11.30-12.30 часа - спец. Стопанско управление с немски език, 3 курс, и МП "Икономика и финанси" (неспециалисти)

16.02.2019 г. /събота/ - зала 002, 302, 303 и 308 - 13-14 часа - спец. Икономика и финанси, 3 курс