Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / КАМПАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

   

22.10.2018

 

КАМПАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ

ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

Подаването на заявления за участие в класирането за държавни стипендии ще се проведе от 8.00ч. на 20.10.2018г. съгласно „Правилата за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски“ за зимен семестър на учебната 2018/2019 година“ .

 

Кандидатстване за стипендии по успех:

 1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия по успех, се регистрира на адрес: http://stipendii.uni-sofia.bg/ с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00ч. на 20.10.2018г.
 2. Хартиеният вариант на заявлението се разпечатва, след което се заверява от инспектор „Студенти” на съответния факултет и се депозира при тях в срок от 22.10.2018г. до 30.10.2018г.
 3. Системата се затваря на 29.10.2018 в 23.59ч.
 4. Жалби и възражения се подават в Деловодството на Университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 07 и 08.11.2018 г

 

Кандидатстване за стипендии по успех за студенти, обучаващи се в специалност от приоритетни професионални направления, включени в списъка по чл.9, ал.8 от ЗВО, редовна форма на обучение, държавна субсидия:

 1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия по успех за обучение в специалност от приоритетно професионално направление, се регистрира на адрес: http://stipendii.uni-sofia.bg/ с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00ч. на 20.10.2018г.
 2. Хартиеният вариант на заявлението се разпечатва, след което се заверява от инспектор „Студенти” на съответния факултет и се депозира при тях в срок от 22.10.2018г. до 30.10.2018г.
 3. Системата се затваря на 29.10.2018 в 23.59ч.
 4. Жалби и възражения се подават в Деловодството на Университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 07 и 08.11.2018г.

 

Кандидатстване за стипендии за студенти, приети по реда на 103 и 228 ПМС:

 1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия за студенти, приети по реда на 103 и 228 ПМС, се регистрира на адрес: http://stipendii.uni-sofia.bg/ с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00ч. на 20.10.2018г.
 2. Хартиеният вариант на заявлението се разпечатва, след което се заверява от инспектор „Студенти” на съответния факултет и се депозира при тях в срок от 22.10.2018г. до 30.10.2018г.
 3. Системата се затваря на 29.10.2018г. в 23.59ч.
 4. Жалби и възражения се подават в Деловодството на Университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 07 и 08.11.2018г.

 

Кандидатстване за стипендии без ограничения (целогодишни):

 1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия без ограничения, се регистрира на адрес: http://stipendii.uni-sofia.bg/ с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00ч. на 20.10.2018г.
 2. Хартиеният вариант на заявлението-декларация се разпечатва, прилагат се необходимите документи, удостоверяващи основанието за получаване на целогодишна стипендия, заверява се от инспектор „Студенти” на съответния факултет и се депозира в сектор „Студенти“ на Ректората – стая 239 в срок от 22.10.2018г. до 30.10.2018г.
 3. Системата се затваря на 29.10.2018г. в 23.59ч.
 4. Жалби и възражения се подават в Деловодството на Университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 07 и 08.10.2018г.

 

 

 

ПОИМЕННА СТИПЕНДИЯ “БРАТЯ ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ”

Срок: 07 ноември 2018 г.

 

 

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА АЛМА МАТЕР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
Срок: 09 ноември 2018 г.

 

 

Поименни стипендии на фондация "Еврика" и стипендия „Хуауей ИКТ“

Срок за кандидатстване: 1 септември - 15 октомври 2018 г.

Основни правила за получаване на поименни стипендии на фондация "Еврика"

 

 

Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти за уч. 2018/2019 г.

Срокът за кандидатстване е до 20.10.2018 г. вкл.

 

 

Стипендии на Фондация "Св. Св. Константин и Елена" за зимния семестър на академичната уч. 2018/2019 г.

Срок за кандидатстване: 31 октомври 2018 г.

 

 

Стипендии на Германската служба за академичен обмен DAAD съвместно с
Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“

 

 

Годишна стипендия на името на Кръстъо Петков - президент на КНСБ от 1990 до 1997 г.

Срок за предаване на разработките: 17 декември 2018 г.