Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Кампания за подаване на документи за държавни стипендии за летния семестър на учебната 2020/2021 година

   

01.03.2021

 

Посолството на Република Корея в България обявява конкурс за 8 стипендии
Срок за кандидатстване: от 15 февруари до 19 март 2021 г.

 

КАМПАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ

ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

Подаването на заявления за участие в класирането за държавни стипендии ще се проведе от 8.00 ч. на 14 март 2021 г. до 18.00 ч. на 22 март 2021 г. съгласно „Правилата за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски“ за летен семестър на учебната 2020/2021 година“ .

 

Кандидатстване за стипендии по успех:

 1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия по успех, се регистрира на адрес: https://student.uni-sofia.bg с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 14.3.2021 г. (неделя) до 18.00 ч. на 22.3.2021 г. (понеделник)
 2. Класиране – 5.4.2021 г. (понеделник) до 18.00 ч.
 3. Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18.00 ч. на 7.4.2021 г. (сряда). Постъпили след 18.00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.
 4. Окончателно класиране – 12.4.2021 г. (понеделник) до 18.00 ч.

 

Кандидатстване за стипендии по успех за студенти, обучаващи се в специалности от приоритетни професионални направления:

 1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия по успех за обучение в специалност от приоритетно професионално направление, се регистрира на адрес: https://student.uni-sofia.bg с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 14.3.2021 г. (неделя) до 18.00 ч. на 22.3.2021 г. (понеделник)
 2. Класиране – 5.4.2021 г. (понеделник) до 18.00 ч.
 3. Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18.00 ч. на 7.4.2021 г. (сряда). Постъпили след 18.00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.
 4. Окончателно класиране – 12.4.2021 г. (понеделник) до 18.00 ч.

 

КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА СТИПЕНДИЯ ПО УСПЕХ НЕ ГАРАНТИРА КЛАСИРАНЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, ЧЕ СТУДЕНТЪТ ОТГОВАРЯ НА УСЛОВИЯТА ЗА УСПЕШНО ЗАПИСАН КУРС И МИНИМАЛЕН УСПЕХ.

 

Кандидатстване за стипендии без ограничения (целогодишни):

Студенти, на които е отпусната целогодишна стипендия от началото на учебната 2020/2021 година, не подават отново заявление за такава стипендия.

 1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия без ограничения, се регистрира на адрес: https://student.uni-sofia.bg с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 14.3.2021 г. (неделя) до 18.00 ч. на 22.3.2021 г. (понеделник)
 2. Задължително се прилагат в системата за кандидатстване за стипендия необходимите документи (сканирани), удостоверяващи основанието за получаване на целогодишна стипендия.
 3. Класиране – 5.4.2021 г. (понеделник) до 18.00 ч.
 4. Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18.00 ч. на 7.4.2021 г. (сряда). Постъпили след 18.00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.
 5. Окончателно класиране – 12.4.2021 г. (понеделник) до 18.00 ч.

 

Кандидатстване за стипендии за студенти, приети по реда на междуправителствени спогодби и актове ва Министерски съвет (ПМС 103 и ПМС 228):

Студенти, на които е отпусната стипендия за чуждестранни студенти от началото на учебната 2020/2021 година, не подават отново заявление за такава стипендия.

 

I. Студенти в ПЪРВИ курс

 1. Новоприети студенти, кандидатстващи за стипендия за чуждестранни студенти, се регистрират на адрес: https://student.uni-sofia.bg с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 14.3.2021 г. (неделя) до 18.00 ч. на 22.3.2021 г. (понеделник)
 2. Класиране – 5.4.2021 г. (понеделник) до 18.00 ч.
 3. Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18.00 ч. на 7.4.2021 г. (сряда). Постъпили след 18.00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.
 4. Окончателно класиране – 12.4.2021 г. (понеделник) до 18.00 ч.

 

II. Студенти във ВТОРИ и ГОРЕН курс

 1. Студенти от втори и по-горен курс по ПМС 103 и 228 могат да кандидатстват за стипендия само, ако са положили всички изпити по учебен план от предходните два семестъра и имат среден успех не по-нисък от добър 4.00.
 2. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия, се регистрира на адрес: http://student.uni-sofia.bg с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 14.3.2021 г. (неделя) до 18.00 ч. на 22.3.2021 г. (понеделник)
 3. Класиране – 5.4.2021 г. (понеделник) до 18.00 ч.
 4. Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18.00 ч. на 7.4.2021 г. (сряда). Постъпили след 18.00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.
 5. Окончателно класиране – 12.4.2021 г. (понеделник) до 18.00 ч.

 

Кандидатстване за стипендии за резултати от държавни зрелостни изпити:

1. Всеки новоприет студент по специалност от професионално направление „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“, завършил средно образование през 2020г., кандидатстващ за стипендия за резултати от държавни зрелостни изпити, се регистрира на адрес: http://student.uni-sofia.bg с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 14.3.2021 г. (неделя) до 18.00 ч. на 22.3.2021 г. (понеделник)

2. Задължително се прилагат в системата за кандидатстване за стипендия необходимите документи, удостоверяващи основанието за получаване на стипендия за резултати от държавни зрелостни изпити – сканирана диплома за средно образование (страницата с номера на дипломата и страницата с резултатите от държавните зрелостни изпити).

3. Условия за кандидатстване за стипендия за резултати от държавни зрелостни изпити – студентите трябва да отговарят на едно условията:

3.1. Съгласно условието по чл. 8б, ал. 1, т.1 от ПМС 90/2000 г.

 • индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е в 10 на сто от най-високите резултати за страната за учебната година на придобиване на средно образование – равен или по-висок от 5,60;
 • индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит или от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация е равен или е над средния за страната резултат от съответния изпит за учебната година на придобиване на средно образование, както следва:
Математика 4,97
История и цивилизация 4,58
Физика и астрономия 4,83
География и икономика 4,03
Химия и опазване на околната среда 5,34
Философия 4,20
Биология и здравно образование 4,10
Английски език 5,22
Руски език 5,15
Немски език 5,46
Испански език 5,23
Френски език 4,98
Италиански език 5,34
Държавен изпит по професия за придобиване на степен на професионална квалификация 4,74

или

3.2. Съгласно условието по чл. 8б, ал. 1, т.2 от ПМС 90/2000 г.

 • индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е равен или е над средния за страната за учебната година на придобиване на средно образование – 4,40;
 • индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Математика, Физика и астрономия или Химия и опазване на околната среда е в 30 на сто от най-високи резултати за страната от съответния държавен зрелостен изпит за учебната година на придобиване на средно образование – равен или по-висок от:
Математика - за първите 30% 5,70
Физика и астрономия - за първите 30% 5,70
Химия и опазване на околната среда - за първите 30% 5,86

 

4. Стипендии за резултати от държавни зрелостни изпити се отпускат от летен семестър на уч. 2020/2021 г. на студенти, които са положили успешно всички изпити от първия семестър със среден успех не по-нисък от добър 4,00 (сумата от всички положени изпити, разделена на техния брой).

5. Класиране – 5.4.2021 г. (понеделник) до 18.00 ч.

6. Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18.00 ч. на 7.4.2021 г. (сряда). Постъпили след 18.00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.

7. Окончателно класиране – 12.4.2021 г. (понеделник) до 18.00 ч.

 

В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА СТИПЕНДИИ СТУДЕНТИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОСОЧВАТ ЛИЧНА БАНКОВА СМЕТКА