Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Кампания по записване на избираеми дисциплини за ОКС „Бакалавър“ за летния семестър на учебната 2021/2022 г.

   

24.01.2022

 

Кампанията за избираемите дисциплини в ОКС „бакалавър“ за летния семестър се провежда чрез Системата за управление на студентската информация СУСИ.

 

Кампанията протича в два етапа:

  • От 1 до 15 февруари 2022 г. студентите записват избираеми дисциплини.
  • От 16 февруари до 1 март 2022 г. студентите имат възможност да се отпишат от избираеми дисциплини

 

След 1 март 2022 г. избраните от студента дисциплини стават задължителни. Направеният избор не подлежи на преразглеждане по време на семестъра.

Обучението по избираемите дисциплини в ОКС „Бакалавър“ се провежда при записали се минимум 6 студенти. Студентите задължително посочват в Системата за управление на студентската информация СУСИ резервни дисциплини, към които се насочват при недостатъчен брой желаещи за провеждане на занятия.

За всички избираеми дисциплини в Системата за управление на студентската информация СУСИ се включва кратка анотация за съдържанието на курса, езика на провеждането му, изискванията на преподавателите и се прилагат учебните програми.

Факултативните учебни дисциплини се изучават по желание на студентите. Оценките от факултативни дисциплини не се включват в общия успех, не формират допълнителни кредити и не могат да компенсират кредитите от задължителните и избираемите дисциплини.

 

stopanskifakultet_logo_imagelarge