Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Избираем курс “Моделиране на финансови процеси в startup фирми”

   

18.02.2019

 

МОДЕЛИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ ПРОЦЕСИ В STARTUP ФИРМИ

КУРСЪТ ЗАПОЧВА НА 22 ФЕВРУАРИ 2019 Г. (ПЕТЪК) ОТ 14.00 Ч. С ГОСТ-ЛЕКЦИЯ НА Д-Р СПАС КЕРИМОВ, ЗАЛА 200

 

НЯКОЛКО ИНТЕРЕСНИ НЕЩА ЗА КУРСА:

  • Изключително практически насочен: студентите ще са разделени в екипи от 3 души и всеки екип ще получи задание свързано с развитието на Принтиво.
  • Всеки екип ще изследва пазарите, бизнес моделите, финансирането и други неща за компанията, а след това ще трябва да се направят прогнози и сценарии за развитие чрез различни техники и методики.
  • Студентите ще имат възможността да дадат друга гледна точка за конкретни неща (пазар, бизнес модел, финансиране, т.н.) за Принтиво и съответно да помогнат за нейното по-добро развитие и представяне.

 

БИЗНЕС-ПАРТНЬОР И ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ТОЗИ СЕМЕСТЪР:

  • Пазарът и перспективите пред биотехнологичните стартъпи? Случаят Принтиво.

 

ЕТО И НЯКОИ ОТ НАШИTE ГОСТ-ЛЕКТОРИ ЗА ТОЗИ СЕМЕСТЪР:

д-р Спас Керимов

 

11

Спас Керимов е създател и изпълнителен директор на Принтиво, стартираща биотехнологична компания, занимаваща се с 3D-биопринтиране на човешки тъкани. Следи прогреса в области като Изкуствен Интелект, Биотехнологичната революция и сблъсъка на Човечеството с новите технологии.

Спас е лекар, отличен с награди от много международни научни конгреси и форуми. През 2015 г. създава Асоциацията на Студентите Изследователи, НПО със стотици членове и последователи. Мисията на организацията е да променя университетската среда и да създава по-добри медицински специалисти. През 2018 г. става и един от учредителите на първия в България "Биотехнологичен и здравен клъстер".

Част от The Changemakers of Bulgaria инициативата. Лектор на популярна наука в Рацио. Многократен гост-лектор в публични и частни университети в страната, на теми свързани с предприемачество, високотехнологични стартъпи и перспективата на биотехнологиите в бизнеса.

12

Теодора Сотирова

 

Теодора Сотирова има 10 годишен опит в бизнес консултирането на иновативни малки и средни предприятия. От 3 години тя работи със стартъп екосистемата в България като подпомага развитието на младите фирми. Теодора е лицензиран оценител на иновационния капацитет на МСП от IMP³rove – European Innovation Management Academy и има сертификат за управление на иновационните процеси от Innovation Management Academy по методологията High Performance Innovation, IXL Centre, Boston. Теодора е национално контактно лице по темата Разпространяване на върховите научни постижения и разширяване на участието.