Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Информация за държавни изпити за ОКС „бакалавър“ през юли 2022 г.

   

18.05.2022

 

Уважаеми студенти,

Заявленията за явяване на държавен изпит ще се приемат онлайн в периода 04-05.07.2022 г. и 11-12.07.2022 г. на следните имейл адреси:

За специалност „Икономика и финанси“ и чуждестранни студенти: Неда Николова, n.nikolova@feb.uni-sofia.bg

За специалност „Стопанско управление“: Бистра Иванова, b.ivanova@feb.uni-sofia.bg

 

Бланката на заявлението може да свалите от тук . Заявлението се разпечатва, попълва се, сканира се и се изпраща на горепосочените имейл адреси в зависимост от специалността на студента.

Съгласно заповед РД 19-337/19.07.2019 г. точка 6.3 всеки студент задължително трябва да приложи принтиран екран на успешно завършена регистрация на сайта https://alumni.uni-sofia.bg/.

При приемане на документите ще получите отговор с потвърждение. В случай, че не получите отговор до 2 работни дни, моля да ни пишете отново преди изтичане на крайния срок.

При необходимост от внасяне в дипломата на факултативни дисциплини, които не са били част от учебния Ви план, моля да ги посочите в обозначеното място в заявлението.

 

Държавните изпити ще се проведат на следните дати:

  • специалност „Икономика и финанси – 18.07.2022 г. от 10:00 ч. в блок 3 на Стопанския факултет
  • Въпросник
  • специалност „Стопанско управление“ – 19.07.2022 г. от 09:00 ч. в блок 3 на Стопанския факултет
  • Въпросник

 

Разпределението на студентите по зали ще бъде публикувано на 15.07.2022 г.

 

ВАЖНО!

  1. До държавен изпит се допускат само студенти, които са положили успешно всички семестриални изпити, заверили са учебната си практика и имат минимум 230 кредита (от задължителни и избираеми дисциплини) за целия период на обучение.
  2. В деня на държавния изпит студентите задължително трябва да носят 2 броя снимки, паспортен формат, матирани и да ги оставят на инспектор „Бакалаври“ в каб. 100 преди или след изпита. Снимките трябва да са надписани на гърба с трите имена и факултетен номер и да са закрепени заедно.
  3. В деня на изпита студентите задължително трябва да носят студентските си книжки. Студент без студентска книжка не се допуска в залата за изпит.

Моля, студентите завършили семестриално през 2018 г. и 2019 г., да изпратят преди 15 юни 2022 г. заявление за възстановяване на студентски права. Бланката на заявлението може да свалите от тук .

3BGEN