Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Информация за държавната изпитна сесия на ОКС „бакалавър“ през юли-септември 2022 г.

   

18.04.2022

 

Уважаеми студенти,

Държавният изпит за спец. „Икономика и финанси“ (английска и френска програма) ще се проведе на 18 юли 2022 г., а за спец. „Стопанско управление“ (английска, немска и френска програма) – на 19 юли 2022 г.

В рамките на септемврийската държавна изпитна сесия, държавният изпит за спец. „Икономика и финанси“ (английска и френска програма) ще се проведе на 7 септември 2022 г. и на 8 септември 2022 г. за спец. „Стопанско управление“ (английска, немска и френска програма).

Допълнително ще бъде публикувана повече информация за провеждането на държавните изпити за ОКС „бакалавър“.

3BGEN