Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР" И ОКС "МАГИСТЪР" В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ, 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

   

05.08.2019

 

news

 

 

 

Евентуални промени и допълнения ще бъдат отразявани на тази страница!

Поправителни изпити и нанасяне на оценки при доц. д-р Александър Николов за всички дисциплини:
10.09., 10:00ч., кабинет 219 в сградата на Стопанския факултет.

ПРОМЯНА в датата за изпитите при доц. д-р Тодор Ялъмов за всички дисциплини:
Вместо на 22.08., доц. Ялъмов ще проведе изпитите на 21.08. от 18:00 часа в зала 313 и на 30.08. от 19:00 часа в зала 313.

Изпитите по всички дисциплини, които доц. д-р М. Йовоган води на бакалаври и магистри ще се проведат на 24.08., 10:00 ч., зала 420.

Ще има промяна на датата за провеждане на изпита по всички дисциплини на доц. д-р Тодор Ялъмов от 31.08. на 22.08., но за повече информация може да се погледне в графика.

БАКАЛАВРИ: Международен мениджмънт - ас. д-р Иван Ангелов, 04.09., 16:00ч., зала 308

MАГИСТРИ: Международни бизнес стратегии - ас. д-р Иван Ангелов, 04.09., 18:00ч., зала 308

БАКАЛАВРИ:

  1. Пари, банкии финансови пазари - доц. д-р. Антон Герунов - 30.08. , 16:00 ч., зала 200

МАГИСТРИ:

  1. Онлайн маркетингови проучвания - доц. д-р. Антон Герунов - 30.08. , 16:00 ч., зала 200
  2. Управление на софтуерни проекти и компании - доц. д-р. Антон Герунов - 30.08. , 16:00 ч., зала 200
  3. Дигитални бизнес модели и процеси- доц. д-р. Антон Герунов - 30.08. , 16:00 ч., зала 200

Изпитите при доц. д-р А. Маринчев по

- Счетоводство

- Съдебно счетоводство (съдебно-счетоводни експертизи)

- Банково счетоводство

ще се проведат на 02.09.2019 г от 11:00 ч в зала 200

Изпитите при д-р Р. Русинова ще бъдат както следва:

За бакалаври, спец, СУ ( френска група) и спец. ИкФ (френска група):

Микроикономика 1 – 1 и 2 част на 03.09.2019 г от 10:00 ч в зала 200

За всички МП Икономика и БА неикономисти/неспециалисти

Микроикономика - 03.09. 2019 г от 18:00 ч в зала 200

Макроикономика – 04.09.2019 г от 18:00 ч в зала 420

Изпитът по всички дисциплини, които доц. Александър Николов води ще се проведе на 10.09., 10:00 ч., кабинет 219 в сградата на Стопански факултет.

Изпитът по „Международна икономика“ – на френски език, при проф. д-р Г. Ганчев ще се проведе на 13.09.2019 г в зала 213.