Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / График на поправителната изпитна сесия за учебната 2020/2021 година - ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

   

19.07.2021

 

feba_reference_reference_reference

 

 

Евентуални промени и допълнения ще бъдат отразявани на тази страница!

Изпитът по "Центрове за оценка /Assessment centers/" ще се проведе на 16.08.2021 г. от 19 часа на посочения линк в MS Teams.

 

Издаване на индивидуални протоколи за поправителната сесия на ОКС "бакалавър"

Издаването на индивидуални протоколи за поправителната сесия за студенти от минали випуски се извършва чрез изпращане на платежно нареждане по имейл към инспекторите за ОКС „бакалавър“:

Бистра Иванова - b.ivanova@feb.uni-sofia.bg

Неда Николова - n.nikolova@feb.uni-sofia.bg

 

Заплащането се прави по един от следните начини:

  • чрез онлайн банкиране или чрез EasyPay
  • на каси в банка

 

Данните, които трябва да посочите, са:

Банковата сметка на Софийския университет - Стопански факултет:

БНБ - централно управление – за всички студенти

IBAN: BG52BNBG96613100174301

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BNBGBGSD

  1. Вашите три имена
  2. Такса за бакалавърска специалност „ХХХ“ (наименование) като основание за плащането
  3. Да се посочи ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Стопански факултет