Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за неикономисти / Икономика и управление на публични ресурси

   

 

МП „Икономика и управление на публични ресурси с прием само в задочна форма на обучение от зимния и летния семестър за икономисти и неикономисти

Икономика и управление на публични ресурси

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: задочна
За икономисти и неикономисти

Ръководител: доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, s.mihaylova@feb.uni-sofia.bg, кабинет 222

 

bal36_small75x75

Представяне на програмата

 

Сроковете за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри за учебната 2022/2023 г. ще бъдат обявени скоро, като предварителната сесия ще стартира от 1 юли 2022 г.

 

Изменение и допълнение на учебния план

Семестриална такса: 980 лв.

 

 

За допълнителни въпроси може да се обръщате към ръководителя на МП „Икономика и управление на публични ресурси” доц.д-р Савина Михайлова-Големинова: e-mail: s.mihaylova@feb.uni-sofia.bg, кабинет 222

 

МП „Икономика и управление на публични ресурси“! Преподавателският екип се състои от специалисти, комбиниращи академичен и практически опит в сферата на частния бизнес и публичния сектор:

 • Проф. д.с.н. Цветан Давидков
 • Проф. д.ик.н. Желю Владимиров
 • Проф. д-р Теодор Седларски
 • Проф. д-р Йордан Ботев
 • Проф. д-р Мария Видолова
 • Доц. д.ик.н. Антон Герунов
 • Доц. д-р Атанас Георгиев
 • Доц. д-р Димитър Златинов
 • Доц. д-р Марселен Йовоган
 • Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова
 • Доц. д-р Илияна Анкова
 • Доц. д-р Милен Велушев
 • Доц. д-р Теодор Атанасов
 • Гл. ас. д-р Божидар Недев
 • Гл. ас. д-р Вихър Георгиев
 • Гл. ас. д-р Орлин Колев
 • Гл. ас. д-р Стоян Шаламанов
 • Гл. ас. д-р Симона Велева
 • Ас. д-р Мария Трифонова
 • Ас. Ирена Младенова
 • Д-р Розалина Козлева, Управител на „Инфрапроект Консулт“ ЕООД
 • Димитър Елков, CIA, CRISC
 • Калин Славов, Изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“
 • София Касидова, Началник отдел „Стратегически анализи и развитие“, „Българска банка за развитие“ ЕАД
 • Ива Петкова, Директор дирекция „Фонд за устойчиво градско развитие“
 • Мирослава Георгиева, съдия във Върховен административен съд, седмо отделение

 

Сборник с материали от проведената „Академия за устойчиви инвестиции и финанси“ (21-24 февруари 2022г.)