Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Икономика и право

   

 

МП „Икономика и право” с прием само в редовна форма на обучение от зимния семестър за икономисти и неикономисти

 

 

Представяне на програмата

 

 

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:

- предварителна: от 1 до 20 юли 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 22 юли от 18:00 ч. в MS Teams: https://bit.ly/MP-interview

- редовна: от 26 юли до 10 септември 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 14 септември от 18:00 ч. в MS Teams: https://bit.ly/MP_Econ_Law

- допълнителна: от 15 до 24 септември 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 29 септември от 18:00 ч. в MS Teams: https://bit.ly/MP-Economics

Допълнително кандидатите ще бъдат уведомени за включването в онлайн събеседванията.

 

Всички кандидати подават своите документи след 1 юли 2021 г. през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

Изменение и допълнение на учебния план

Семестриална такса: 1130 лв.

 

МП „Икономика и право” е единствената действаща магистърска програма в страната, посветена на изучаването на причините и начините на взаимодействие между пазара и правото. Смисълът й е да даде на студентите теоретични и практически познания за прилагането на икономическите принципи в контекста на една съществуваща правна рамка. В условията на все по-многобройни, по-усложняващи се и понякога противоречиви нормативни разпоредби, този подход към изучаване на стопанските процеси започва да се утвърждава като единствения валиден съвременен икономически начин на мислене. Въпреки че традицията в изучаването на пресечните точки между икономиката и правото е в американските университети като Харвард, подобни програми все по-често се появяват в реномирани европейски университети, за да отговорят на растящата нужда на икономистите да анализират пазарните условия в контекста на регламентиращата ги социална и правна конструкция.


Магистърската програма има икономическа насоченост, като целта й е да възпитава специалисти, които да използват методите на икономическото мислене и икономическите принципи, когато в хода на обичайната си дейност интерпретират и прилагат нормите на търговското, облигационното, трудовото и данъчното право. Учебният план и учебните дисциплини са създадени специално, за да спомогнат формирането на висококвалифицирани икономисти, а учебното съдържание се представя от преподаватели както от Стопанския, така и от Юридическия факултет на Софийския университет.

 

Студентите неикономисти, които са придобили образователно-квалификационна степен бакалавър по специалности извън професионално направление 3.8 Икономика, могат да кандидатстват в магистърската програма от зимния семестър, като полагат допълнителни изпити по икономически дисциплини по време на следването си.

Преподавателският състав в магистърската програма включва утвърдени специалисти от практиката и научните среди с международен опит, включително от Европейската банка за възстановяване и развитие, Комисията за финансов надзор и Българската банка за развитие.

 

Обучението в редовна форма се осъществява след 18 часа през делничните дни и събота и неделя спрямо разписа на студентите.

 

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Администратора на МП „Икономика и право”: доц. д-р Милен Велушев, mvelushev@feb.uni-sofia.bg, кабинет 507

 

Архив на учебни планове: