Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Икономика и право

   

 

МП „Икономика и право” с прием само в редовна форма на обучение от зимния семестър за икономисти и неикономисти

 

 

Представяне на програмата

 

 

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:
- предварителна: от 1 до 20 юли 2021 г. включително - събеседвания по график за съответните магистърски програми на 21, 22 и 23 юли 2021 г.

- редовна: от 26 юли до 10 септември 2021 г. включително - събеседвания по график за съответните магистърски програми на 13, 14 и 15 септември 2021 г.

Всички кандидати подадат своите документи след 1 юли 2021 г. през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

МП „Икономика и право” е създадена съвместно с Юридическия факултет на Софийския университет. Тя има интердисциплинарен характер и цели да даде на студентите практически познания едновременно и за икономическите процеси, и за правната рамка, която ги регламентира. Студентите могат да избират формата на завършване с полагане на държавен изпит или разработване на магистърска теза. Професионалната реализация на успешно завършилите студенти е на различни позиции в публични и частни организации и като предприемачи, управляващи собствен бизнес.

Студентите неикономисти, които са придобили образователно-квалификационна степен бакалавър по специалности извън професионално направление 3.8 Икономика, могат да кандидатстват в магистърската програма от зимния семестър, като полагат допълнителни изпити по икономически дисциплини по време на следването си.

Преподавателският състав в магистърската програма включва утвърдени специалисти от практиката и научните среди с международен опит, включително от Европейската банка за възстановяване и развитие, Комисията за финансов надзор и Българската банка за развитие.

 

Обучението в редовна форма се осъществява след 18 часа през делничните дни и събота и неделя спрямо разписа на студентите.

 

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Администратора на МП „Икономика и право”: доц. д-р Милен Велушев, mvelushev@feb.uni-sofia.bg, кабинет 507

 

Архив на учебни планове: