Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Финанси, счетоводство и анализ на големи данни

   

 

 

МП „ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ НА ГОЛЕМИ ДАННИ“

Срок на обучение: 3 семестъра, прием през зимния семестър

Форма на обучение: редовна, платена

За икономисти и неикономисти

Провеждане: ежеседмично (делниците след 18 часа и събота) вкл. и чрез ползване на онлайн платформи за споделяне на учебни материали (elearn/moodle).

 

Директор на магистърската програма: доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова

е-mail: e_stancheva@feb.uni-sofia.bg

Координатор на магистърската програма: доц. д-р Марселен Йовоган

е-mail: myovogan@feb.uni-sofia.bg

 

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:
- предварителна: от 1 до 20 юли 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 22 юли от 17:30 ч. в MS Teams: https://bit.ly/FSAGD22July

- редовна: от 26 юли до 10 септември 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 13 септември от 17:30 ч. в MS Teams: https://bit.ly/FSAGD13Sep

- допълнителна: от 15 до 24 септември 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 28 септември от 18:30 ч. в MS Teams: https://bit.ly/FABDSept

Всички кандидати подават своите документи след 1 юли 2021 г. през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

Допълнителни изисквания: Всеки кандидат следва в срок до 2 дни преди датата на събеседването да изпрати CV до доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова (e_stancheva@feb.uni-sofia.bg) и до доц. д-р Марселен Йовоган (myovogan@feb.uni-sofia.bg).

 

Семестриална такса: 1130 лв.

 

Цел на магистърската програма „Финанси, счетоводство и анализ на големи данни“ - интегриране на теоретични и практически знания в областта на финансите и счетоводството с умения за използване на специфичен инструментариум при анализ на големи масиви от данни.

В един свят, който става все по-зависим от информацията, интегрирането на аналитични решения (data driven solution) в дейността и управлението на една компания е с нарастващо значение както за успешното й представяне, така и за запазването и развитието на конкурентоспособността ѝ. За професионалистите в областта на финансите и счетоводството все по-важно става развитието на умения за анализ на структурирани и неструктурирани данни, което им разкрива нови възможности да се позиционират като стратегически бизнес партньори, вместо изпълняваната от тях по-традиционна роля в организациията.

 

Възможна реализация на завършилите магистърската програма: Магистрите по финанси, счетоводство и анализ на големи данни могат да се реализират професионално като финансови мениджъри, анализатори и ръководители на отдели в предприятия от различни сектори на икономиката, оперативни счетоводители, а след натрупване на необходимия професионален опит и като главни счетоводители, вътрешни и външни одитори, включително в големите международни одиторски фирми. Завършилите програмите могат да се реализират и като експерти, ръководители и консултанти в публичната администрация и неправителствения сектор, като преподаватели, научни изследователи и др.

 

Друга важна информация за МП „Финанси, счетоводство и анализ на големи данни“:

  • Тясно сътрудничество с бизнеса, което се подпомага от Съвет на менторите към МП „Финанси, счетоводство и анализ на големи данни“
  • На завършилите студенти се осигурява възможност за дългосрочен стаж и професионална реализация в големите международни компании
  • Завършването на програмата е със защита на магистърска теза

 

Архив на учебните планове: