Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Проект SCHOLARNET / Кандидатстване за финансиране

   

 

[ ЗА ПРОЕКТА ] [ Новини ] [ Медийни партньори ] [ Контакти ] [ Кандидатстване ]

[ Екип & Партньори ] [ SCHOLARNET - в сайта на UVSQ ] [ SCHOLARNET - в сайта на FAU ]

 

 

SCHOLARNET: Възможности за финансиране на млади учени, докторанти, пост-докторанти и хабилитирани преподаватели

scholarnet-banner

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, в рамките на проект SCHOLARNET (www.scholarnet.eu), обявява възможност за подкрепа на млади учени, докторанти и пост-докторанти (с предимство), както и на хабилитирани преподаватели от Стопанския факултет, за:

  • осъществяване на публикационна дейност (подкрепа до 390 евро за публикация с отворен достъп);
  • участие в конференции (до 1100 евро / кандидат / конференция);
  • МОБИЛНОСТ - вижте повече в тази публикация

SCHOLARNET е двугодишен проект с финансова подкрепа от програмата „Европейски научни мрежи“ на Министерството на образованието и науката и в партньорство с Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines и Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg и има за цел да повиши изследователският капацитет и видимостта на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в световната научна общност.

 

Имат право да кандидатстват за подкрепа студенти, докторанти и преподаватели в Стопанския факултет.

В случаите, в които кандидатите са на основен трудов договор в друга организация, първата афилиация при публикацията трябва да бъде на Стопанския факултет.

 

Документи за участие се подават на адрес: scholar.net@feb.uni-sofia.bg

Кандидатурите се разглеждат редовно (поне 1 път месечно) по реда на постъпване.

 

Вижте повече за възможностите за финансиране и формулярите за участие:

 

1) Подкрепа за публикации - [СРЕДСТВАТА ПО ТАЗИ ДЕЙНОСТ СА ИЗРАЗХОДВАНИ]

Методика за финансиране (pdf)

Заявление за кандидатстване (docx)

Декларация (docx)

Отчет за изразходваните средства (docx)

 

2) Конференции - [СРЕДСТВАТА ПО ТАЗИ ДЕЙНОСТ СА ИЗРАЗХОДВАНИ]

Методика за подбор на кандидати за участие в международни конференции (pdf)

Методика за контрол на изпълнението / отчитане на разходи (pdf)

Заявление за участие в международна научна конференция (docx)

Декларация (docx)

 

3) Мобилност - [СРЕДСТВАТА ПО ТАЗИ ДЕЙНОСТ СА ИЗРАЗХОДВАНИ]

Вижте повече в тази публикация

 

Документи за участие се подават на адрес: scholar.net@feb.uni-sofia.bg