Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Защита на магистърски тези за МП „Счетоводство и одит“

   

09.03.2021

 

КАТЕДРА „Финанси и счетоводство“

Защитата на магистърски тези за МП Счетоводство и одит ще се проведе на 27 април 2021 г. /вторник/ от 9:30 часа неприсъствено в платформата на Microsoft Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в elearn – 12 април 2021 г. до 23:59 ч.

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF и Word формат по имейл на администратора на магистърската програма – доц. д-р Илияна Анкова (iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg).

Рецензията на магистърската теза и линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл.

Заявленията за явяване на защита на магистърска теза ще се приемат онлайн в периода 05 – 09 април 2021 г. на имейл адрес:

Недялка Милева, mileva@feb.uni-sofia.bg

Бланка за Заявление за защита на магистърска теза

Заявлението се разпечатва, попълва, подписва, сканира и изпраща с копие на студентската книжка (страниците с личните данни и заверките на семестрите) на горепосочения имейл адрес. При приемане на заявлението ще получите отговор с потвърждение. В случай, че не получите отговор до два работни дни, моля да се свържете с нас на телефон 0878 437 462

 

ВАЖНО!

До защита на магистърска теза и явяване на държавен изпит се допускат само студенти, които са положили успешно всички изпити и имат необходимите кредити по учебен план.

Задължително е предаването на 2 бр. снимки (паспортен формат), надписани на гърба с трите имена и факултетен номер до 14 май 2021 г.

Снимките могат да се донесат в кабинет 130 - Стопанския факултет или да се изпратят на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 3 (Стопански факултет) за Недялка Милева