Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / В Стопанския факултет се проведе обучение "Управление на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в индустрията и сградите"

   

22.01.2020

 

На 21 и 22 януари 2020 г. в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе поредният съвместен сертификационен курс на Центъра за образователни услуги на СУ „Св. Климент Охридски“ и списание „Ютилитис“ – „Управление на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в индустрията и сградите“.

В обучението се включиха 12 участници от енергийни и индустриални предприятия, сред които мениджъри, експерти, и докторанти.

EE-VEI-FEBA

В програмата на обучението с лекции се включиха:

 • доц. д-р Атанас Георгиев, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Димитър Дуков, Изпълнителен директор на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“
 • Здравко Георгиев, Изпълнителен директор, Софена
 • Кирил Райчев, Председател на Алианс за енергийна ефективност
 • Любомир Костов, Мениджър Продажби, Веолия Енерджи Варна
 • Никола Газдов, Председател на Асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия (АПСТЕ)
 • инж. Пламен Дилков, Изпълнителен директор, „България Инженеринг” ЕАД
 • Ясен Маданков, Проектен инженер, Филкаб Солар

В двата дни на обучението основните акценти на лекциите бяха:

 • Енергийно-ефективни услуги – същност, видове, етапи, финансиране и качество
 • Реализирани проекти и финансова оценка
 • Енергийни компании и енергийни услуги
 • ЕСКО и финансови инструменти
 • Търговия с бели сертификати
 • Енергиен мениджмънт в индустрията
 • Финансиране на проекти за енергийна ефективност