Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / В Стопанския факултет ще се проведе онлайн Академия за данъци и мита

   

17.03.2021

Академията за данъци и мита, която се организира ежегодно от екипа на магистърската програма „Митнически и данъчен контрол“ на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, ще се проведе в периода 22-24 април 2021 г.

Academy

Обучението се реализира дистанционно от Центъра за образователни услуги към СУ „Св. Климент Охридски“, в сътрудничество с Фондация за развитие на търговското право.

Обучението е подходящо за юристи, икономисти, консултанти и студенти в специалности с икономическа и юридическа насоченост.

 

Подробна информация за програмата и условията за участие може да бъде намерена на www.cld-foundation.com.

 

ПРОГРАМА

 

ДЕН ТЕМА И ЛЕКТОР сутрин ТЕМА И ЛЕКТОР след обяд

22 април 2021

 

 

 

 

9.00-10.45ч.

Актуални въпроси в областта на данъчното и облагане.

Проф. д-р Ганета Минкова, СУ „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, СУ „Св. Климент Охридски“

 

11:00-13:00ч

Брекзит и митници-последствия за търговците между ЕС и Великобритания

Гл.ас. д-р Цветан Мадански, Стопански факултет на СУ „Св.Климент Охридски“,

Ирена Ставрева, Териториална дирекция, Северна морска, ЦУ на Агенция „Митници“

13.30-15.00ч.

15.15-17.30ч.

Данъчно-осигурителен контрол; възлагане и провеждане на ревизионното производство; издаване и изпълнение на ревизионния акт; доказателства и доказателствени средства в ревизионното производство; ревизии при особени случаи

Ирина Кирова, Дирекция „ОДОП“, ЦУ на НАП

23 април 2021

9.00-10.30ч.

10.45-13.00ч.

Административно обжалване на ревизионните актове и АПВ, издаване на решение на директора на дирекция ОДОП; правомощия на решаващия орган; спиране изпълнението на ревизионите актове

Ирина Кирова, Дирекция „ОДОП“, ЦУ на НАП

13.30-15.00ч.

Обжалване пред съд на данъчно ревизионни актове. Процедурни изисквания и правомощия на първата съдебна инстанция.

15.15-17.30ч.

Обжалване пред съд на данъчно ревизионни актове. Процедурни изисквания и правомощия на касационната инстанция. Практиката на Върховния административен съд по ДОПК.

Съдия Маруся Димитрова

 

24 април 2021

9.00-10.30ч. 10.45-13ч.

Преюдициални запитвания по данъчни и митнически дела. Преюдициални заключения на Съда на Европейския Съюз по български преюдициални запитвания по данъчни и митнически дела.

Съдия Маруся Димитрова

13.30-15.00ч.

15.15-17.30ч.

Цифровата икономика и облагане на доходите от цифровите платформи в Европейския съюз. Примери за интересни трансгранични данъчни схеми, които подлежат на оповестяване съгласно Директива 2018/822. Разрешаване на данъчни спорове в Европейския съюз.

Иван Антонов, НАП, Дирекция „СИДДО“

 

 

Лекторски екип

 

Гл. ас. д-р Цветан Мадански е преподавател по митнически и данъчен котрол в Стопансия факултет на на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Иима 30 години трудов стаж, от които 26 в системата на митниците, като е преминал през всички нива – от стажант митнически инспектор, митнически инспектор, главен митнически инспектор, началник на митническо учреждение, държавен инспектор в Инспектората на Агенция „Митници“, държавен експерт в дирекция „Митнически режими и процедури“ и главен секретар на Агенция „Митници“. През 2001 г. е участвал в проект с френската митническа администрация „Митнически контрол и борба с корупцията“ в гр. Тулуза. От 2007 г. до 2012 г. е лектор в Национален Учебен център в Агенция „Митници” – ЦМУ. Член е на екипа на Магистърска програма „Митнически и данъчен контрол“ в Стопански факултет на СУ.

 

Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова е преподавател по финансово и данъчно право в Стопанския факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Специализирала е в IFBD (Амстердам, Нидерландия) и в Оксфордския университет (Обединено кралство). Член e на Софийската адвокатска колегия и на Международната фискална асоциация (IFA). Член на Eвропейската асоциация на данъчните професори (EATLP). Член на екипа на Магистърска програма „Данъчен и митнически контрол“, Стопански факултет на СУ. С Решение № Р-ЦУ-17/19.02.2021 г. на изпълнителният директор на НАП, определена за независим експерт в списъка, поддържан от ЕК, съгласно Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз.

 

Проф. д-р Ганета Минкова е преподавател в Геолого-географски факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, където преподава Административно право и административен процес, Природозащитно право, Търговско право и Трудово право, както и в Юридически факултет на Бургаския свободен университет, където преподава Финансово право и Данъчно право. Професор е в Института за държавата и правото при БАН, секция "Публичноправни науки". Член e на Софийската адвокатска колегия и на Президиума на Арбитражния съд при Българската стопанска камара. Член е на Международната фискална асоциация (IFA) и на Eвропейската асоциация на данъчните професори (EATLP). Работила е в отдел "Правен" на Министерски съвет, с ресор Министерство на финансите, както и е била началник отдел "Нормативни актове" в Министерство на финансите.

 

Ирена Ставрева има 25 години трудов стаж в системата на митниците, като е преминалa през различни нива – митнически инспектор, държавен митнически инспектор и началник на отдел „Митнически режими и процедури“ в Регионална митническа дирекция Варна. От 2002 г. досега е лектор и наставник на новоназначени служители в Агенция „Митници”. Има специализации в Кралство Белгия, като стипендиант на Световната митническа организация и в Република Франция. Член на екипа на Магистърска програма „Данъчен и митнически контрол“, Стопански факултет на СУ

 

Ирина Кирова е главен юрисконсулт в отдел „Обжалване“, дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ към Централно управление на НАП, с 16 годишен стаж в системата. За времето от м.07.2019 г. до м.01.2021 г. е била Главен секретар на Българска агенция за инвестиции. Завършва „Право“ в СУ „Св.Климент Охридски“, магистърска степен по „Финанси“ към Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, както и специализация „Право на Европейския съюз и англосаксонско право“ към Университета в Кеймбридж. Била е част от екипа на НАП в Европредседателството на България към ЕС, има участие в множество обучения и международни семинари в областта на данъчното облагане и практиката на други европейски данъчни администрации по прилагането на законодателството на ЕС и съдебната практика на Съда на ЕС. Била е представител на НАП в няколко дела по преюдициални запитвания пред Съда на ЕС в Люксембург, както и е участвала в изготвянето на писмени становища по повдигнати спорове по дела пред СЕС.

 

Съдия Маруся Димитрова има 38 години трудов стаж в съдебната система – младши съдия в Силистренски районен съд, районен съдия в Софийски районен съд, съдия в Софийски градски съд и 15 години съдия във Върховен административен съд. Има съдебна практика по данъчно право от 1991г. до м.2.2021г. Има лекции и публикации по данъчно право.

 

Иван Антонов - главен юрисконсулт в дирекция СИДДО при Централно управление на Национална агенция за приходите. Водещ специалист в областта на автоматичния обмен на информация – FATCA, Common Reporting Standard, Country-by-Country Reporting, Директива 2011/16/ЕС, Директива 2014/107/ЕС и др. Член е на Комитета за административно сътрудничество в данъчната област към Европейската комисия, както и на Работната група за автоматичен обмен на информация към Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация към ОИСР.

 

Подробна информация за програмата и условията за участие може да бъде намерена на www.cld-foundation.com.