Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / В Стопанския факултет беше проведено обучение за приобщаване на студенти със СОП

   

12.04.2024

 

На 11-ти април в Стопанския факултет беше проведено кратко обучение, свързано с приобщаване на студенти със СОП. Лекцията беше представена от част от екипа на Университетски център за подпомагане на студенти със специални образователни потребности по покана на деканското ръководство на Стопанския факултет.

Демонстрацията беше насочена към преподавателите от трите АМВА-акредитирани магистърски програми на английски език – „Бизнес администрация – стратегическо управление“, „Бизнес администрация – управление на човешките ресурси“ и „Бизнес администрация – управленски информационни технологии“.

Untitled design (8)

Обучението беше открито от доц. д-р Марина Стефанова, зам.-декан „Устойчиво развитие, подкрепа и ангажираност“, която отбеляза важността на приобщаването на студенти със СОП.

„За нас в Стопански факултет равнопоставеността се гради върху три основни компонента - изграждане на достъпна среда, адаптиране на материалите и методите за обучение и може би най-важният - взаимно разбиране, приемане и сътрудничество към нуждите на мнозинството, на малцинството и на отделния човек. Благодаря на всички колеги - преподаватели, администратори и студенти, които активно участват и развиват среда на толерантност към различията. Благодаря и на партньорите ни от Университетски център за подпомагане на студенти със специални образователни потребности, чиито знания и опит ни помагат да възприемаме най-добрите практики в областта на приобщаването“, заяви тя.

На лекцията преподавателите имаха възможност да се запознаят с дейностите на УЦПССОП, както и да изпитат ефектите от често срещаните причини за зрителни увреждания.

Стопански факултет благодари на проф. дпн Мира Цветкова-Арсова, ас. д-р Славина Лозанова и гл. ас. д-р Маргарита Томова, които проведоха лекцията и споделиха полезна информация относно приобщаване на студенти със СОП.