Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / В рамките на проекта INNOAIR бе изготвен Справочник за замърсяването на въздуха

   

11.01.2021

 

В рамките на проекта INNOAIR бе изготвен и публикуван Справочник за замърсяването на въздуха , който е свободно достъпен на български и английски език. „Справочникът за замърсяването на въздуха за различни заинтересовани страни“ е безплатно помагало за политици, изследователи, преподаватели, промишлени и екологични институции, за разбиране на процесите, причиняващи нежелано високи нива на замърсяване в градските райони.

UIA_SUMCWeb

Той съдържа опростено обобщение на факторите, влияещи върху нивата на различни замърсители в атмосферата и как неблагоприятният им ефект може да бъде премахнат или ограничен, за да се подобри качеството на въздуха в градовете в краткосрочен и дългосрочен план. България и София са използвани като пример за различните мерки, които се предприемат и влиянието, което замърсителите оказват върху различни обекти, сектори, дейности. Посочени са и някои добри практики в други страни.

Замърсяването на въздуха е сложен проблем изискващ задълбочени и многостранни изследвания, както и съвместните усилия на различни групи експерти и заинтересовани страни. За да се оцени и управлява негативното влияние върху здравето на хората, живеещи в градските райони, както и въздействието върху околната среда в тези зони, се изисква комплексно и комбинирано проучване на всички фактори, допринасящи за нежелано високи нива на замърсяване: информация за източниците на замърсяване и видовете дейности, които го причиняват; метеорологични фактори, определящи преноса и разпространението на замърсители; химически трансформации, които претърпяват замърсителите и др.