Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Участие на преподаватели и докторант от катедра „Стопанско управление“ в Greater region colloquium 2021

   

11.03.2021

 

--Untitled

 

На 4 и 5 март 2021 г. докторант Жасмина Мишева с научен ръководител проф. д.ик.н. Желю Владимиров, ас. Ирена Младенова и проф. д-р Десислава Йорданова от катедра „Стопанско управление“ взеха участие в международния научен семинар Greater region colloquium 2021 в рамките на проект международния научен проект LOGO – Learn, found, grow. Докторант Жасмина Мишева представи свое изследване върху влиянието и значението на организационните некогнитивни фактори за развитие на човешкия капитал върху иновативността - като създадена добавена стойност на организационно ниво. Ас. Ирена Младенова представи свое изследване върху организационния капацитет за промяна в България. Изследването цели да идентифицира факторите, които оказват влияние върху капацитета за промяна в организациите – онези способности, които им позволяват да се справят с бързо променящата се външна и вътрешна среда и да поддържат често застъпващи се многобройни инициативи за промяна без това да наруши краткосрочните им оперативни резултати. Част от изследването включва разработването и валидирането на инструмент за събиране на данни.

Проектът LOGO консолидира партньорството между University of Rzeszów (Полша), Petro Mohyla Black Sea National University (Украйна), Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ (България) и Saarland University (Германия) чрез насърчаване на сътрудничеството в областта на изследванията и обучението по предприемачество и иновации. Проектът стартира с научния семинар Greater region colloquium (http://www.uni-gr.eu/en). Една от целите на научния семинар е обмен на добри практики за трансгранично сътрудничество в областта на обучението и научните изследвания. В рамките на проекта докторанти от четирите университета ще представят свои научни проекти в областта на предприемачеството и иновациите на ежегодни научни семинари, ще получат обратна връзка от водещи изследователи и ще имат възможност да подобрят своите проекти и да кандидатстват за участие в престижни международни научни конференции.