Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / СУ - Стопански факултет проведе семинар на тема: "Ефективни форми за участие в реализирането на проекти по Оперативните програми финансирани от Структурните фондове на ЕС за 2010 г. от бенефициенти на регион Югозападни Родопи", 25-27 март

   

27.03.2010

 

СУ ”Св. Кл.Охридски” - Стопански факултет
проведе семинар на тема:

 

"Ефективни форми за участие в реализирането на проекти по Оперативните програми, финансирани от Структурните фондове на ЕС за 2010 г., от бенефициенти на регион Югозападни Родопи"

 

Период на провеждане 25-27 март 2010 г. – община Гърмен, регион Гоце Делчев

 

Впечатления от семинара (Flickr)

 

24.02.2010: Сключен договор за партньорство по проект "Места", 2010-2015 (pdf)