Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Студенти на Стопански факултет изследват влиянието на Covid-19 върху аутсорсинг и офшоринг на услуги

   

01.03.2021

 

През последната година студентите от магистърска програма „Аутсорсинг проекти и компании“ на Стопански факултет провеждат собствени изследвания за влиянието на Covid-19 върху аутсорсинг и офшоринг на глобалния пазар, въз основа на които очертават новите тенденции в бизнеса и отправят препоръки към фирмите.

News 5

На 27-ми февруари Александрина Желева и Ивелина Лилкина успешно защитиха магистърските си тези пред комисия, като представиха резултатите от своите емпирични изследвания по темата. Тезата на Желева, с научен ръководител доц. д-р Николай Нетов, разглежда динамиката в аутсорсинг процесите в доставките на услуги след началото на пандемията. Данните сочат, че почти половината от инвестициите са пренасочени към дигитална трансформация и ИТ, тъй като Covid-19 се превръща в катализатор за внедряване на автоматизация и нови технологии.

Магистърската теза на Лилкина, с научен ръководител д-р Христина Стоянова, изследва фактори за успешно управление на аутсорсинг партньорства в условия на криза. Сключването на договори с ясни изисквания и условия, съгласуване на очакванията на фирмите-клиенти и доставчиците, идентифицирането на рискове и тяхното успешно управление, както и съвместната работа между пратньорите за справяне с предизвикателствата се сочат като ключови за устойчивостта на партньорствата в извънредни ситуации.

В рамките на курса „Управление на аутсорсинг проекти и компании“, воден от д-р Христина Стоянова, студентите от новия випуск на магистърската програма изследват влиянието на пандемията в различни аспекти като, например, промяна във факторите за избор на локация за офшоринг, промяна в стратегиите на фирмите-клиенти, влияние на кризата върху трудовия пазар в аутсорсинг и офшоринг бизнеса и тенденции в изискванията за меки умения при подбор на персонал. На 16 февруари студентите представиха първите резултати от своите изследвания, които те планират да продължат и надградят в магистърски тези. Направените изводи и препоръки ще бъдат споделени с представители на бизнеса.

Магистърската програма „Аутсорсинг проекти и компании“, която стартира за първи път през академичната 2019/2020 година, е съвместна инициатива на Стопанския факултет и Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии (АИБЕСТ).