Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопанският факултет спечели три проекта с партниращи държави по програма Еразъм+ КА 107

   

20.11.2020

Сътрудничеството между програмни и партниращи държави в рамките на програма Еразъм+ има изключително голямо значение и потенциал за развитие на между университетските контакти на ниво студентска и преподавателска мобилност, научно-изследователска и проектна дейност, за обмен на учебни програми и добри практики. За периода 2020-2022 г. Стопанският факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ ще бъде страна по договорите с три университета от партниращи държави – Университета в Елбасан, Албания, Икономическия Университет в Хюе, Виетнам и Руския университет Дружба на народите в Москва, Русия.

BG-AL

Университетът в Елбасан, Албания, има пет факултета – по естествени науки, хуманитарни науки, икономика, педагогика, медицина и технически науки. Договорът със Стопанския факултет предвижда обмен на студенти от трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор, както и на преподаватели в областта на информационните технологии, икономиката и бизнес администрацията.

Vietnam

Икономическият университет в Хюе се намира в старата имперска столица на Виетнам и е един от основните регионални университета в страната с девет факултета – природни науки, образование, земеделие, медицина и фармация, икономика, право, изкуство, чужди езици, туризъм. Съгласно спечеленият проект, в Стопански факултет ще могат да се обучават студенти от Виетнам – бакалавърска, магистърска и докторска степен. Проектът предвижда обмен на преподаватели от двата университета.

RUDN

Третият университет от партньорски държави, с който Стопанският факултет ще развива сътрудничество в рамките на програма „Еразъм+“, е Руският университет Дружба на народите (РУДН). Според световната рейтингова система, РУДН заема 326 място сред най-добрите университети в света. В него се обучават над 32 000 студенти от 158 държави, като палитрата от образователни програми надвишава 400 броя. Договорът със Стопански факултет предвижда осъществяването на двустранна студентска и преподавателска мобилност.