Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопанският факултет спечели проект, финансиран по програма „Еразъм+“

   

15.02.2023

 

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ спечели нов проект, финансиран по програма „Еразъм+“, KA220 – Партньорско сътрудничество във висшето образование, на тема „Осведоменост за Зелената сделка чрез добавена реалност в началното училищно образование“.

Проектът има за цел да подкрепи дигиталните и зелени умения във висшите учебни заведения и да повиши осведомеността за устойчива околна среда, в контекста на проблемите с промените в околната среда и климата. Ще бъдат разглеждани и иновативни практики за преподаване в тази област.

Untitled design(1)

Стопанският факултет е координатор, а партньори по проекта са:

  • Latvijas Universitate (Латвия)
  • Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (Румъния) (Румъния)
  • Canakkale Onsekiz Mart Universitesi (Турция)
  • GedonSoft GmbH (Германия)

Ръководител на проекта е проф. д-р Албена Вуцова, а част от екипа са доц. д-р Тодор Ялъмов, д-р Олга Игнатова и д-р Николай Янев.

Изпълнението на проектните дейности ще подпомогне развитието на трайни партньорства чрез междуинституционално сътрудничество, споделяне на знания и работа в мрежа и валидиране от местните общности и заинтересовани страни. Партньорството ще допринесе за развиетието нов тип дигитална образователна екосистема, свързваща преподаватели и студенти, както и образователните инфраструктури на партньорските университети.