Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопанският факултет сключи договор за сътрудничество с Финансовия университет при Правителството на Руската Федерация

   

04.02.2020

 

 

Софийският университет на СУ „Св. Климент Охридски“ чрез Стопанския факултет подписа договор за сътрудничество с Финансовия университет при Правителството на Руската Федерация.

 

2

 

 

Двата университета ще си сътрудничат чрез:

 

  • съвместни изследвания в области от взаимен интерес;
  • реципрочни посещения на преподаватели с цел преподаване, изучаване и обмен на изследователски опит;
  • участие в научни конференции, симпозиуми и семинари по покана на страната, която организира срещите;
  • обмен на опит и информация за учебната програма, методологията на преподаване и техниките, прилагани в дидактическите процеси;
  • подготовка и публикуване на съвместни научни публикации;
  • подкрепа на културен и научен обмен на студенти.

 

4

 

В изпълнение на договора делегация на Стопанския факултет в състав гл.ас. д-р Савина Михайлова-Големинова, гл.ас. д-р Цветан Мадански и Виктор Големинов (студент трети курс в бакалавърска програма „Икономика и финанси“) участваха с доклади и презентации в VI Международен форум на Финансовия университет „Растеж или рецесия: за какво да се подготвим?“, проведен на 26-28 Ноември 2019 г. в Москва – форум, посветен на важни въпроси на глобалния икономически растеж.

 

3

 

Бяха проведени и срещи с декана на юридическия факултет проф. Виктор Баранов и проф. дюн Марина Лапина, включително и с представители на ректорското ръководство на Университета, с оглед обсъждане на бъдещи възможности и проекти за съвместна дейност.