Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопанският факултет се присъедини към Central and South-East European PhD Network Association in Economics and Business Administration (CESEENET)

   

29.09.2014

 

 

 

На заседание на изпълнителния комитет на "Central and South-East European PhD Network Association in Economics and Business Administration" (CESEENET.org) Стопанският факултет на СУ "Св. Климент Охридски" бе приет за член след единодушно гласуване. На срещата в Загребския университет докторските програми в Стопанския факултет бяха представени от зам.-декана по учебната и международната дейност доц. Теодор Седларски.

Членството в асоциацията дава възможност на докторанти от факултета да посещават специализирани курсове в докторантските програми на другите факултети-членове, както и да бъдат приемани за обучение гостуващи докторанти. Планираната дейност за следващата академична година предвижда провеждането на съвместни докторантски семинари и школи, подготовката на издание с докторантски публикации и др.

 

Сред членовете на асоциацията са: