Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопанският факултет преминава към присъствено обучение изцяло в електронна среда

   

28.10.2020

 

Във връзка със заповед РД-01-626/ 27.10.2020 на Министъра на здравеопазването, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски се отменят всички присъствени форми на обучение в зала за ОКС „Бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „Доктор“.

Лекциите, семинарните занятия и упражненията ще се провеждат присъствено в електронна среда чрез платформите за дистанционен достъп Elearn (Moodle), Teams, Zoom или други според договореното между преподавателите и студентите.

Всички заседания на катедрените, факултетния и други съвети ще се провеждат дистанционно.

FEBA webinar