Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопанският факултет подпомага работата на колегите в училищата

   

29.04.2024

 

Чрез своята експертиза преподавателите на Стопанския факултет оказват системна подкрепа на колегите в училище. На 25 април т.г., по покана на Регионалното управление на образованието, София, проф. д.н. Цветан Давидков и проф. д-р Надя Велинова-Соколова участваха в среща с учители на тема „СТЕМ подходи в обучението: същност, предизвикателства, практическа реализация“.

Screenshot 2024-04-29 090721

Проф. д.н Ц. Давидков привлече вниманието на аудиторията към значението на СТЕМ подхода за подкрепа на мотивацията и интереса на учениците към науката и технологиите. Чрез СТЕМ се създава възможност учениците да развият компетентностите, необходими за успешно справяне с предизвикателствата на 21 век. Съчетаването на СТЕМ подхода и „стандартното“ образование създава образователна среда, която подпомага учениците да бъдат компетентни, креативни и успешни в света на науката, технологиите, инженерните подходи и математиката.

IMG-02b6988785cd49f0c773b27415fc9a06-V

Проф. д-р Н. Соколова представи прехода от обучение 4.0 към обучение 5.0 в контекста на СТЕМ подхода и свързаните с това иновативни техники на преподаване. Представен бе и процесът на дигитализация в обучението. Използването на съвременни технологии в образователния процес ускорява придобиването от учениците на знания, умения и подходящи за съвременния свят компетентности. Дискутирани бяха предимствата и недостатъците на „активното учене“, работа в екип и ученето извън класната стая.

Участието на колегите в календара на РУО-София беше оценено високо от организаторите и участниците.