Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопанският факултет обявява допълнителен прием за магистри

   

13.09.2021

 

В периода 15-24 септември 2021 г. Стопанският факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен прием във всички свои магистърски програми с изключение на МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“.

feba

За кандидатстването е необходимо:

  1. Да създадете профил в системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/
  2. Да прикачите в системата следните документи:
  • Сканирано копие на диплома за висше образование – бакалавър (ако сте завършили през академичната 2020/2021 година и дипломата Ви все още не е готова, може да представите академична справка от университета за това, че сте завършили бакалавърска степен, като в нея задължително се посочва средният успех от курса на обучение и успехът от държавните изпити);
  • Сканирано копие на диплома за средно образование;
  • Бележка за платена такса събеседване в размер на 30 лв.

Таксите се заплащат само онлайн чрез онлайн банкиране или чрез EasyPay. Друг вариант е да извършите заплащането на каси в банка или в офиси на Easy Pay.

 

Данните, които трябва да посочите, са:

Банковата сметка на Софийския университет:

БНБ – централно управление

IBAN: BG52BNBG96613100174301

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BNBGBGSD

  1. Вашите три имена
  2. Такса за кандидатстване за магистърска програма – основание
  3. В основанието задължително да се посочи Стопански факултет

 

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:

- предварителна: от 1 до 20 юли 2021 г. включително - събеседвания по график за съответните магистърски програми на 21, 22 и 23 юли 2021 г.

- редовна: от 26 юли до 10 септември 2021 г. включително - събеседвания по график за съответните магистърски програми на 13, 14 и 15 септември 2021 г.

- допълнителна: от 15 до 24 септември 2021 г. включително за всички магистърски програми с изключение на МП "Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите" - събеседвания по график за съответните магистърските програми на 27, 28 и 29 септември 2021 г.

 

Някои от магистърските програми имат изискване за изпращане на допълнителни документи като CV, мотивационно писмо и др., за които може да получите информация от: страниците на магистърските програми.

Събеседванията за прием в магистърските програми ще се проведат между 27 и 29 септември 2021 г., като тяхната цел е да проверят мотивацията на кандидат-магистрите и техните очаквания от желаните магистърски програми.

 

Ако Ви е необходима допълнителна информация или съдействие: тел. 02 873 83 10 и 02 423 25 08.