Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопанският факултет и Делойт България разширяват обхвата на сътрудничеството си с ново споразумение

   

13.02.2020

 

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Делойт България ще си сътрудничат при подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката, управлението, финансите, счетоводството и одита, както и анализа и моделирането на големи данни в бизнеса. Сътрудничеството ще се реализира в рамките на официално споразумение, което подписаха проф. дфн Анастас Герджиков – Ректор на Софийския университет, доц. д-р Атанас Георгиев – декан на Стопанския факултет и Силвия Пенева – управител на Делойт България.

 

FEBA-Deloitte

 

Двете страни дефинираха редица съвмести дейности, сред които са осигуряването на технологични възможности за модерно обучение, интегриране на казуси от практиката и гост-лекции в процеса на преподаване, както и провеждане на съвместни инициативи с образователен и научно-приложен характер.

 

Не на последно място, Стопанският факултет и Делойт България ще работят заедно в подкрепа на кариерното развитие на студентите, обучаващи се в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.