Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стартиращ семинар по икономическо моделиране, организиран в рамките на Катедра „Статистика и иконометрия“

   

28.10.2021

 

Катедра „Статистика и иконометрия“ на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ започва провеждането на семинар по икономическо моделиране.

Financial-Management-and-Reporting-Africa-750x458

Семинарът има за цел да предостави възможност за представяне и обсъждане на проблеми и резултати, които могат да са основа за научни публикации с високо качество.

Темите, които са допустими за участие в семинара, следва да отговарят на поне една от следните характеристики:

  • Новости от съвременната теория и практика, които са слабо засегнати в преподаването в българските университети и които могат да подпомогнат допълнително обучението на студенти на ниво магистърски и докторски програми в областта на икономическото моделиране;
  • Прегледи и дискусии, касаещи възможностите за генериране на новости на базата на съществуващо научно знание в областта на икономическото моделиране;
  • Оригинални теоретични и/или емпирични разработки в областта на приложенията на математиката, статистиката и информационните технологии при моделирането на социално-икономически явления и процеси.

 

Приемат се заявки за участие както от докторанти, така и към други изследователи от академичната общност и практиката, работещи в областта на теоретичното и емпиричното икономическо моделиране.

Всяко представяне от страна на участник се предвижда да бъде придружено от рецензия на официален дискусант, който има задачата да се запознае предварително с материалите и да изготви критични бележки и препоръки към представената тема.

Семинарът ще се провежда в електронна среда за видео конференции. Конкретната платформа и линковете към предстоящите сесии ще бъдат обявявани поне една седмица по-рано.

За участие, моля изпратете кратка биография на участника, както и заглавие и кратко описание на темата на: k_ganev@feb.uni-sofia.bg

Поканени са и представители на академичната общност, които биха желали да подпомагат организацията и провеждането на семинара, в т.ч. и като дискусанти.