Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Среща на Декана на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев с Председателя на УС в Индустриален клъстер „Мехатроника и автоматизация“ д-р инж. Венцислав Славков

   

04.11.2019

 

На 4 ноември в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ деканът доц. д-р Атанас Георгиев и Председателят на УС на Клъстер „Мехатроника и автоматизация“ д-р инж. Венцислав Славков (изпълнителен директор на „Спесима“ ООД) проведоха среща за установяване на по-тясно партньорство между двете организации.

 

1

 

 

Клъстер „Мехатроника и автоматизация“ е учреден през декември 2006 г. и е един от първите клъстери в България. Членове на клъстера са високотехнологични фирми, работещи в областта на машиностроенето, хардуера и софтуера и ИКТ.

 

В срещата участва и ас. д-р Иван Ангелов, защитил дисертация на тема „Участието в индустриални клъстери – фактор за повишаване на иновационната способност на организациите” в Катедра Стопанско управление на Стопанския факултет.